Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

22 Aprilie, 2024

ANRCETI anunţă despre menţinerea obligaţiilor speciale preventive impuse anterior SA „Moldtelecom” în legătură cu puterea sa semnificativă pe pieţele 6 şi 8

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) anunţă despre menţinerea obligaţiilor speciale preventive impuse în anul 2011 SA „Moldtelecom” în legătură cu puterea sa semnificativă pe pieţele de furnizare cu ridicata a unor segmente terminale de linii închiriate (Piaţa 6) şi a unor segmente-trunchi de linii închiriate (Piaţa 8), indiferent de tehnologia utilizată pentru punerea la dispoziţie de capacitate închiriată sau rezervată.

În decursul anului 2013, ANRCETI a efectuat, în temeiul art. 53 alin.1 din Legea comunicaţiilor electronice, ciclul doi al analizei pieţelor 6 şi 8 în scopul constatării existenţei concurenţei efective pe aceste pieţe şi a revizuirii măsurilor de reglementare preventivă în vederea menţinerii, modificării sau retragerii unor obligaţii impuse anterior SA „Moldtelecom” în legătură cu puterea sa semnificativă pe pieţele respective. În urma analizei repetate a pieţelor 6 şi 8 ANRCETI a constatat că pe aceste pieţe continuă să persiste bariere mari de intrare, lipseşte tendinţa vizibilă de concurenţă, iar măsurile prevăzute de Legea concurenţei nu sunt suficiente pentru a rezolva deficienţele existente pe pieţele date.

În baza analizei efectuate, Consiliul de Administraţie al ANRCETI prin hotărârile sale nr. 61 şi nr. 62 din 28.11.2013 a identificat pieţele 6 şi 8 drept susceptibile reglementării preventive şi a desemnat SA „Moldtelecom” în calitate de furnizor cu putere semnificativă pe aceste pieţe.

În temeiul art. 50 în corelare cu art. 53 alin. (1), (3) din Legea comunicaţiilor electronice şi în baza concluziilor formulate în urma analizei repetate a pieţelor 6 şi 8, ANRCETI a conchis să menţină, fără modificări, obligaţiile speciale preventive impuse SA „Moldtelecom” prin hotărârile Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 35 şi nr. 36 din 20.12.2011. Aceste obligaţii au fost impuse SA „Moldtelecom” în cadrul primului ciclu al analizei pieţelor 6 şi 8.

ANRCETI consideră că obligaţiile date sunt proporţionale cu riscurile concurenţiale existente pe pieţele 6 şi 8 în legătură cu puterea semnificativă a SA „Moldtelecom” pe aceste pieţe, iar menţinerea lor va contribui la preîntâmpinarea cazurilor de abuz de putere semnificativă a SA „Moldtelecom” pe aceste pieţe.

10 decembrie 2013

Ultima actualizare: 10/12/2013