Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

21 Martie, 2019

ANRCETI anunță ședința publică de aprobare a proiectelor privind măsurile de reglementare preventivă a două piețe relevante

Versiune pentru tiparVersiune pentru tipar

Consiliul de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) anunţă pentru marți, 14 noiembrie 2017, ora 14.00, desfăşurarea unei şedinţe publice, la care vor fi examinate și supuse aprobării două proiecte de hotărâri: privind măsurile de reglementare preventivă ale pieței de furnizare cu ridicata de servicii de acces local la puncte fixe (.pdf) și privind măsurile de reglementare preventivă a pieței de furnizare cu ridicata de servicii de acces central la puncte fixe pentru produse de larg consum (.pdf). Şedinţa va avea loc în incinta ANRCETI (bd. Ştefan cel Mare, 134, et. 5, sala de şedinţe şi protocol).

Proiectul analizei pieţelor sus-menționate şi proiectele celor două hotărâri ale Consiliului de Administraţie al ANRCETI au fost supuse consultării publice în perioada 13 septembrie – 4 octombrie 2017, răstimp în care în adresa ANRCETI au parvenit propuneri pe marginea proiectelor nominalizate din partea S. A. ”Moldtelecom”. Propunerile recepționate și poziția ANRCETI pe marginea acestora se regăsesc în Sinteza recomandărilor care este postată pe pagina sa web oficială. Pe aceeași pagină sunt publicate, în redacție finală, Analiza detaliată a celor două piețe și proiectele de hotărâre ale Consiliului de Administraţie al ANRCETI.

În cadrul consultării publice a proiectelor sus-menționate, ANRCETI a anunțat despre decizia sa de a redefini, în temeiul noii Recomandări a Comisiei Europene 2014/710/EU cu privire la piețele relevante de produse și servicii din sectorul comunicațiilor electronice susceptibile reglementării preventive, piața accesului cu ridicata la infrastructura de rețea la un post fix (Piața 4) în piața de furnizare cu ridicata de servicii de acces local la puncte fixe (WLA – wholesale local access provided at a fixed location) și piața accesului cu ridicata la comunicații în bandă largă (Piaţa 5) în piața de furnizare cu ridicata de servicii de acces central la puncte fixe pentru produse de larg consum (WCA – wholesale central access provided at a fixed location for mass-market products).

Proiectele au fost elaborate în cadrul iterației IV a analizei pieţelor relevante, efectuată în conformitate cu dispozițiile art. 53 alin. (1) din Legea comunicaţiilor electronice, cu modificările și completările ulterioare, care stabilesc că ANRCETI execută lucrarea dată în scopul constatării existenţei concurenţei efective pe pieţele relevante şi revizuieşte, după caz, măsurile de reglementare preventivă a piețelor în vederea menţinerii, modificării sau retragerii obligaţiilor impuse anterior furnizorilor desemnaţi cu putere semnificativă pe pieţele respective.

Potrivit notei informative care însoțește proiectele supuse aprobării, analiza detaliată a celor două piețe, în cadrul căreia au fost examinate o serie de criterii pe care ANRCETI le consideră corespunzătoare pentru piețele date, a arătat că S.A. „Moldtelecom” deține putere semnificativă pe ambele piețe şi urmează a fi desemnată drept furnizor cu putere semnificativă pe aceste piețe, cu stabilirea obligațiilor speciale preventive pentru furnizorul în cauză. Aceste obligații se regăsesc în anexele la cele două proiecte de hotărâri ale Consiliului de Administraţie al ANRCETI.

Proiectele respective prevăd introducerea noilor denumiri a piețelor 4 și 5 în Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 85 din 28.04.2009 privind definirea listei piețelor relevante de rețele și/sau servicii de comunicații electronice și abrogarea hotărârilor anterioare ale Consiliului cu privire la obligațiile speciale preventive S.A. „Moldtelecom” în legătură cu puterea sa semnificativă pe piețele 4 și 5.

Detalii suplimentare despre proiectele incluse în agenda ședinței Consiliului de Administraţie al ANRCETI le puteţi obţine la telefoanele 022 251 320 și 022 251 334.

Proiectul de analiză este disponibil în versiunile: word:  pdf: 
Primul proiect de hotărâre este disponibil în versiunile: word:  pdf: 
Al doilea proiect de hotărâre este disponibil în versiunile: word:  pdf: 

10 noiembrie 2017

Ultima actualizare: 10/11/2017