Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

23 Aprilie, 2024

Şedinţă publică de aprobare a formularelor-tip de rapoarte statistice pentru furnizorii de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice

Consiliul de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI – www.anrceti.md) anunţă pentru joi, 17 noiembrie 2011, ora 14.00, desfăşurarea unei şedinţe publice la care va fi examinat şi adoptat proiectul hotărârii Consiliului de Administraţie al ANRCETI cu privire la aprobarea formularelor-tip de rapoarte statistice pentru furnizorii de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice. Şedinţa va avea loc la sediul ANRCETI (bd. Ştefan cel Mare, 134, et. 5, sala de şedinţe şi protocol).

Proiectul a fost elaborat de Agenţie în temeiul Legii comunicaţiilor electronice şi are scopul de a aduce formularele statistice existente în conformitate cu exigenţele unei pieţe moderne de comunicaţii electronice, a extinde masivul de informaţie de care are nevoie ANRCETI pentru evaluarea situaţiei pe pieţele de comunicaţii electronice, elaborarea rapoartelor statistice trimestriale şi anuale, efectuarea analizelor de piaţă, verificarea modului în care furnizorii de reţele şi servicii respectă condiţiile de autorizare generală, de licenţă şi a altor reglementări.

Documentul a fost supus, în perioada 14 iulie – 26 august 2011, consultării publice pe pagina de Internet a Agenţiei. Pe marginea acestuia la ANRCETI au parvenit comentarii din partea SA „Orange Moldova”, în care furnizorul dat a solicitat elaborarea instrucţiunii privind completarea noilor formulare statistice. Agenţia a elaborat instrucţiunea dată, ea este postată pe site-ul ANRCETI. Nota informativă care însoţeşte proiectul precizează că după aprobarea hotărârii în cauză, pe pagina de Internet a Agenţiei vor fi publicate atât formularele statistice, cât şi instrucţiunea privind completarea acestora.

Proiectul cuprinde cinci formulare-tip de rapoarte statistice întitulate astfel: CE-1 „Reţele operate şi servicii furnizate”, CE-2 „Reţele şi servicii fixe”, CE-3 „Reţele şi servicii mobile”, CE-4 „Reţele şi servicii audiovizuale” şi CE-5 „Detalierea geografică a serviciilor prestate”. Formularul CE-5 este propus, în premieră, de către ANRCETI pentru a putea culege date privind dezvoltarea serviciilor de telefonie fixă, de acces în bandă largă şi programe audiovizuale multicanal în fiecare localitate a R. Moldova. Datele culese de ANRCETI vor servi drept suport pentru luarea măsurilor în scopul dezvoltării accesului în bandă largă în localităţile care au nevoie mai mult de aceste servicii. Formularul CE-5 va fi completat anual de către operatorii care furnizează reţele şi servicii de comunicaţii electronice la puncte fixe de telefonie, acces în bandă largă şi servicii TV multicanal.

Formularul CE-1 urmează să fie completat şi remis ANRCETI anual de către toţi furnizorii de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice care activează, iar formularele CE-2, CE-3 şi CE-4 - trimestrial de către furnizorii care prestează reţelele şi serviciile respective.

Potrivit proiectului, datele incluse în rapoartele trimestriale vor fi calculate cumulativ pe parcursul anului de raportare. Furnizorii urmează să prezinte ANRCETI formularele statistice în termen de până la 45 zile calendaristice de la încheierea perioadei de raportare.

10 noiembrie 2011

Ultima actualizare: 10/11/2011