Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

19 Mai, 2024

ANRCETI participă la trei evenimente organizate de Grupul reglementatorilor în domeniul comunicațiilor electronice din țările Parteneriatului Estic

O echipă de specialiști ai Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI) participă, în perioada 10-13 octombrie 2016, la ședințele a două grupuri de experți și la un seminar organizate de Grupul reglementatorilor în domeniul comunicațiilor electronice din țările Parteneriatului Estic (EaPeReg), evenimente care se desfășoară la Kiev, Ukraina.

La acțiunile EaPeReg iau parte reprezentanți ai autorităților de reglementare din toate țările Parteneriatului Estic (Ukraina, Armenia, Georgia, Azerbaidjan, Belarus, Moldova) și din patru state membre ale Uniunii Europene (Germania, Portugalia, Letonia, România).

Agenda ședinței grupului de lucru în probleme de spectru radio (SEWG - Spectrum Expert Working Group) cuprinde discutarea aspectelor legate de statutul actual al benzilor de frecvențe radio 470-694 MHz, 700 MHz, 800 MHz și de viitorul benzii de frecvențe ultra înalte UHF (Ultra High Frequency), iar cea a ședinței grupului de lucru privind analiza comparativă (BEWG - Benchmarking Expert Working Group) – examinarea rapoartelor privind statistica și evaluarea comparativă a evoluției piețelor de telefonie fixă și mobilă, TV contra plată, de Internet fix și Internet mobil în țările Parteneriatului Estic (PaE). În aceeași ședință, acest grup de lucru urmează să aprobe planul său de acțiuni pentru anul 2017.

Conform agendei, specialiștii ANRCETI vor participa și la un seminar de două zile la care va fi prezentată și examinată experiența autorităților de reglementare din țările PaE, inclusiv cea acumulată de ANRCETI, privind unele aspecte legate de calitatea serviciilor și protecția drepturilor utilizatorilor finali de servicii de comunicații electronice.

Grupul EaPeReg a fost constituit în septembrie 2012 la Chişinău la o reuniune a autorităţilor de reglementare în domeniul comunicaţiilor electronice din ţările PaE. El are misiunea de a asigura schimburi de informaţii şi experienţă între reglementatorii din statele PaE şi UE, armonizarea cadrului juridic naţional din ţările PaE cu standardele UE şi aplicarea celor mai bune practici europene de reglementare. Începând cu anul 2013, Grupul EaPeReg beneficiază de un proiect de asistență tehnică oferit de Comisia Europeană.

10 octombrie 2016

Ultima actualizare: 12/10/2016