Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

20 Iulie, 2024

Instanţa de judecată a confirmat temeinicia cererii ANRCETI privind retragerea licenţei de activitate a companiei „Eventis Mobile”

Ieri, 9 septembrie, Judecătoria Ciocana a emis o hotărâre prin care a confirmat legalitatea şi temeinicia cererii Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) privind retragerea licenţei ÎM „Eventis Mobile” SRL pentru prestarea serviciilor de telefonie mobilă celulară, cu începere din 16 august 2013, data când Consiliul de Administraţie al ANRCETI a aprobat o decizie în acest sens.

Conform legislaţiei în vigoare, ANRCETI, în termen de trei zile după emiterea deciziei respective, a depus o cerere privind retragerea licenţei ÎM „Eventis Mobile” SRL în instanţa de judecată în vederea emiterii a unei hotărâri pe marginea cererii date. Drept temei juridic pentru acest demers au servit prevederile art. 21 alin. (2) lit. e) din Legea privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător nr.451-XV din 30.07.2001 (Legea 451/2001) în coroborare cu art. 31 alin. (2) lit. b) din Legea comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 15.11.2007, care dispun că în cazul neînlăturării de către titularul licenţei a circumstanţelor ce au dus la suspendarea licenţei, aceasta poate fi retrasă.

La 22 mai 2013, ANRCETI a suspendat temporar, la cererea administratorului procedurii de insolvabilitate a ÎM „Eventis Mobile” SRL, valabilitatea licenţei deţinute de această companie. Decizia dată, validată ulterior prin hotărârea Judecătoriei Ciocana din 29.05.2013, prevedea expres obligaţia ÎM „Eventis Mobile” SRL de a înlătura circumstanţele ce au dus la suspendarea licenţei şi de a informa despre acest fapt în scris ANRCETI. Întrucât titularul licenţei nu şi-a onorat obligaţia dată, ANRCETI s-a văzut nevoită să repete solicitarea, însă compania nu s-a conformat acestei cerinţe.

Conform dispoziţiilor art.17 alin. (6) din Legea cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător nr. 235-XVI din 20.07.2006 în corelare cu ale art. 20 alin. (5) din Legea 451/2001, precum şi a art. 3435 din Codul de procedură civilă al Republicii Moldova nr. 225-XV din 30.05.2003, singura dovadă legală care dovedeşte înlăturarea circumstanţelor ce au dus la suspendarea licenţei poate fi doar hotărârea instanţei de judecată. În lipsa acestei hotărâri judecătorești, conform atribuţiilor sale legale, ANRCETI este în drept să retragă licenţa în cazul neînlăturării, în termenul stabilit, a circumstanţelor ce au dus la suspendarea temporară a licenţei.

ANRCETI precizează că ÎM „Eventis Mobile” SRL a obţinut licenţa pentru prestarea serviciilor de telefonie mobilă celulară, în standardul GSM, în decembrie 2006, iar în decembrie 2007 a efectuat lansarea comercială a acestor servicii. Din aprilie 2010, în virtutea unei hotărâri a Curţii de Apel Economice, ÎM „Eventis Mobile” SRL se află în proces de insolvabilitate.

10 septembrie 2013

Ultima actualizare: 10/09/2013