Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

21 Mai, 2024

ANRCETI a cerut furnizorilor de telefonie mobilă respectarea normelor legale în procesul de portare a numerelor de telefon

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) a atenţionat cei trei furnizori de reţele şi servicii publice de telefonie mobilă asupra neadmiterii cazurilor de încălcare a normelor legale în procesul de portare a numerelor de telefon. ANRCETI a făcut acest lucru după examinarea sesizărilor parvenite de la utilizatorii serviciilor de telefonie mobilă şi unii furnizori care au înaintat învinuiri reciproce privind aplicarea practicilor neloiale în campaniile de publicitate dedicate portabilităţii numerelor de telefon.

Furnizorii au fost avertizaţi că în cazul în care vor continua să comită încălcări ale prevederilor legale, ANRCETI va sesiza autorităţile de competenţa cărora ţine aplicarea legislaţiei cu privire la publicitate, concurenţă, protecţia datelor cu caracter personal, protecţia consumatorilor pentru constatarea faptelor de încălcare a normelor legale.

ANRCETI a cerut furnizorilor de telefonie mobilă să întreprindă măsurile ce se impun în vederea prevenirii şi contracarării cazurilor de încălcare a legislaţiei şi să fie informată despre luarea acestor măsuri. Totodată, autoritatea de reglementare a obligat furnizorii să urgenteze procesul de încheiere a actelor juridice ce vizează portabilitatea numerelor în cadrul relaţiilor lor de interconectare cu depozitarea acestora la ANRCETI în modul prevăzut de reglementările în vigoare.

Conform legislaţiei în vigoare, controlul de stat asupra respectării legislaţiei cu privire la publicitate şi la concurenţă este exercitat de Consiliul Concurenţei, iar dreptul de a decide asupra reclamaţiilor despre practicile comerciale incorecte şi/sau de a iniţia acţiuni în judecată împotriva persoanelor care au săvârşit ori sunt susceptibile să săvârşească asemenea practici îi aparţine Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor.

10 iulie 2013

Ultima actualizare: 10/07/2013