Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

21 Mai, 2024

Începe consultarea publică a proiectelor de identificare a două pieţe relevante noi

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI – www.anrceti.md) expune pe pagina sa de Internet, pentru consultare publică, proiectele de hotărâre ale Consiliului său de administraţie privind identificarea a două pieţe relevante noi – piaţa de iniţiere a apelurilor la un punct fix din reţeaua publică de telefonie şi piaţa de tranzit de trafic în reţelele publice de telefonie. Consultarea se va desfăşura până la 30 iulie 2010, aceasta fiind şi data limită de prezentare a recomandărilor pe marginea proiectelor date.

Proiectele de hotărâre au fost elaborate în temeiul art. 51 din Legea comunicaţiilor electronice şi în conformitate cu prevederile Regulamentului privind identificarea şi analiza pieţelor relevante din domeniul comunicaţiilor electronice şi desemnarea furnizorilor de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice cu putere semnificativă pe aceste pieţe. Primul proiect se bazează pe Analiza pieţei de iniţiere a apelurilor la un punct fix din reţeaua publică de telefonie , iar al doilea - pe Analiza pieţei de tranzit de trafic în reţelele publice de telefonie. Analizele au fost consultate de experţii internaţionali din cadrul proiectului de asistenţă tehnică oferit Agenţiei de către Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare.

Nota informativă la primul proiect precizează că piaţa relevantă a produsului cuprinde serviciile de iniţiere a apelurilor în reţelele fixe la nivel local şi naţional, iar nota care însoţeşte cel de-al doilea proiect arată că piaţa produsului include serviciile de tranzit local şi naţional a tuturor tipurilor de apeluri pe segmentul de reţea între două sau mai multe puncte de interconectare. Piaţa geografică a celor două pieţe cuprinde întreg teritoriul R. Moldova.

În urma analizei pieţelor nominalizate, s-a constatat existenţa barierelor pentru intrarea furnizorilor alternativi pe pieţele date, lipsa concurenţei efective, precum şi faptul că prevederile Legii cu privire la protecţia concurenţei nu sunt suficiente pentru depăşirea acestor deficienţe de piaţă. Autorii analizei au tras concluzia că pieţele date sunt susceptibile reglementării preventive.

După aprobarea proiectelor susmenţionate, Agenţia va efectua analiza completă a celor două pieţe pentru a determina furnizorii care deţin putere semnificativă pe ele şi a stabili obligaţii preventive speciale ce urmează a fi impuse acestor furnizori.

Persoanele interesate pot expedia comentarii şi recomandări asupra proiectelor supuse consultării publice pe adresa: office@anrceti.md. Telefon de contact: 251-337.

9 iulie 2010

Ultima actualizare: 9/07/2010