Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

07 Februarie, 2023

Agenţia face public raportul său anual privind transparenţa în procesul decizional

În 2009, Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI – www.anrceti.md) a supus consultărilor publice 14 proiecte de hotărâri cu impact semnificativ asupra pieţei comunicaţiilor electronice şi a primit în cadrul consultărilor 313 recomandări făcute asupra acestor proiecte de către participanţii la piaţă. Cifrele date sunt citate în Raportul anual al Agenţiei privind transparenţa în procesul decizional expus astăzi pe pagina electronică a ANRCETI.

Documentul arată că din numărul total al recomandărilor 238 – au fost considerate întemeiate şi au dus la modificarea şi completarea proiectelor de hotărâri ale Consiliului de Administraţie al ANRCETI. Raportul precizează că procesul decizional asupra proiectelor de hotărâri a cuprins diverse forme active de consultare, precum ar fi audierile şi dezbaterile publice, reuniunile de lucru şi şedinţele publice ale Consiliului de Administraţie al Agenţiei în vederea aprobării acestor proiecte.

Principalul mecanism prin care s-a realizat consultarea publică a fost pagina oficială de Internet a Agenţiei. Fiecare proiect supus consultării a fost anunţat pe această pagină printr-un text informativ care cuprinde o sinteză a conţinutului documentului, argumentarea necesităţii adoptării lui, date despre materialele care îl însoţesc, durata consultării, termenul de depunere a recomandărilor şi modalităţile prin care acestea pot fi expediate la Agenţie. Pe aceeaşi pagină de Internet au fost publicate informaţii despre şedinţele de audieri şi dezbateri publice, sinteza recomandărilor prezentate de furnizori pe marginea proiectelor, materiale despre rezultatele consultării publice, precum şi despre aprobarea proiectelor de către Consiliul de Administraţie al Agenţiei.

Conform art. 16 al Legii privind transparenţa în procesul decizional nr. 239-XVI din 13.11.2008, Agenţia în calitate de autoritate de reglementare întocmeşte şi aduce la cunoştinţa publicului rapoartele sale anuale privind transparenţa în procesul decizional. Acelaşi articol al legii nominalizate stabileşte că raportul anual este făcut public nu mai târziu de sfârşitul trimestrului I al anului imediat următor anului de referinţă.

9 aprilie 2010

Ultima actualizare: 9/04/2010