Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

17 Aprilie, 2024

Experţi internaţionali сred că gestionarea spectrului de frecvenţe în R. Moldova necesită schimbări radicale

Fragmentarea funcţiilor de gestionare a spectrului de frecvenţe, lipsa unei politici clare în acest domeniu şi a principiilor menite să ghideze planificarea şi rezolvarea problemelor importante ale spectrului aferente tranziţiei spre televiziunea digitală, strategiilor de implementare a serviciilor în bandă largă, altor tehnologii şi servicii noi creează impedimente în utilizarea eficientă a spectrului, factor care frânează procesul de creştere economică a R. Moldova.

Aceasta este una din concluziile raportului de evaluare a aspectelor instituţionale privind gestionarea spectrului de frecvenţe în R. Moldova elaborat de experţii internaţionali Martin Cave (Marea Britanie) şi Adrian Foster (Canada), consultanţi ai proiectului de asistenţă tehnică „Dezvoltarea reglementării comunicaţiilor” de care beneficiază Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI). Raportul a fost prezentat şi discutat marţi, 8 februarie, în cadrul unui atelier de lucru desfăşurat la Agenţie la care au participat responsabili de la ANRCETI, ministerele Economiei, Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor (MTIC), Consiliul Coordonator al Audiovizualului (CCA), Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio (CNFR), Asociaţia companiilor private din domeniul TIC, operatori şi experţi independenţi.

Raportul cuprinde evaluarea situaţiei actuale din R. Moldova comparată cu cele mai bune practici europene, analiza provocărilor viitoare, recomandări privind revizuirea structurilor din domeniu şi măsuri pentru îmbunătăţirea gestionării spectrului de frecvenţe. Autorii raportului, care au fost şi moderatori ai atelierului de lucru, au tras următoarea concluzie: structura instituţională existentă în domeniul spectrului (Comisia de stat pentru frecvenţe radio, MTIC, ANRCETI, CNFR şi CCA) nu corespunde practicilor internaţionale, este ineficientă şi împiedică gestionarea resurselor de spectru, ceea ce afectează în mod direct dezvoltarea economică şi socială a ţării.

Ei au recomandat două căi de optimizare a managementului spectrului de frecvenţe: prima - restructurarea cadrului instituţional, realinierea responsabilităţilor şi crearea unei structuri reînnoite de reglementare şi a doua - lansarea iniţiativelor de politici şi de planificare pentru stabilirea unui cadru şi unor direcţii prioritare pentru maximizarea beneficiilor economice, tehnice şi sociale ce derivă din utilizarea spectrului. Întrucât prima cale necesită modificări legislative şi va dura, experţii au stăruit asupra necesităţii de a elabora, în termen scurt, strategia şi politicile de utilizare a spectrului, procedurile de conlucrare între instituţiile implicate în gestionarea spectrului pentru a avea o mai bună planificare, cooperare şi coordonare, a dezvolta noi modalităţi prin care diferite sectoare pot fi încurajate să sporească eficienţa serviciilor fără fir prin intermediul unui acces mai bun, flexibilitate şi inovaţie. În opinia celor doi experţi, cea mai bună soluţie este de a combina realinierea responsabilităţilor structurilor din domeniu cu aplicarea unui plan de acţiuni privind problemele de politici ale utilizării spectrului de frecvenţe.

„Dezvoltarea reglementării comunicaţiilor” este un proiect de asistenţă finanţat de Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi implementat de compania Great Village International Consultants (GVIC) din Canada în consorţiu cu alte patru companii de consultanţă. Proiectul a demarat în octombrie 2009 şi va fi finalizat în octombrie 2011. El are scopul de a oferi ANRCETI asistenţă în procesul de implementare a Legii comunicaţiilor electronice şi de armonizare a practicilor naţionale de reglementare cu normele şi standardele Uniunii Europene.

Album Foto

9 februarie 2011

Ultima actualizare: 9/02/2011