Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

25 Aprilie, 2024

Obligaţii preventive impuse SA „Moldtelecom” în scopul deblocării concurenţei pe încă două pieţe relevante

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI – www.anrceti.md) a stabilit un set de obligaţii speciale preventive pentru SA „Moldtelecom” în legătură cu puterea sa semnificativă pe încă două pieţe relevante: piaţa iniţierii apelurilor la posturi fixe din reţeaua publică de telefonie (piaţa nr.2) şi piaţa de tranzit de trafic în reţelele publice de telefonie (piaţa nr.9). Hotărârile respective ale Consiliului de Administraţie al ANRCETI au intrat în vigoare la data adoptării - 01.11.2011 - şi vor fi publicate în Monitorul Oficial.

Anterior, ANRCETI a identificat cele două pieţe cu ridicata drept susceptibile reglementării preventive, după care le-a supus analizei detaliate care a demonstrat lipsa concurenţei şi existenţa puterii semnificative a SA „Moldtelecom” pe ambele pieţe. Analiza a arătat că SA „Moldtelecom” deţine pe piaţă nr.2 o cotă de 98%, iar pe piaţa nr.9 – de 100%. Pentru a preveni utilizarea de către SA „Moldtelecom” a puterii sale semnificative de piaţă în detrimentul concurenţei ANRCETI a impus acestui furnizor câteva obligaţii speciale preventive stipulate de Legea comunicaţiilor electronice, inclusiv aducerea preţurilor cu ridicata la serviciile oferite altor furnizori la nivelul costurilor.

Prin hotărârile sale ANRCETI a stabilit că SA „Moldtelecom” are dreptul să perceapă de la alţi furnizori, pentru apelurile iniţiate la numere geografice din reţeaua fixă locală corespunzătoare punctului de interconectare prin care se transmite apelul, precum şi pentru serviciul de tranzit local al traficului, un preţ maximal de 0,062 lei per minut (fără TVA). Pentru apelurile iniţiate la alte numere geografice şi non-geografice independente de locaţie, precum şi pentru serviciul de tranzit interurban al traficului, SA „Moldtelecom” va putea percepe – 0,142 lei per minut (fără TVA).

Nivelul preţurilor pentru primele trei servicii sunt practic egale cu cele actuale, iar preţul pentru tranzitul interurban al traficului este cu 20 la sută mai mic decât cel aplicat în prezent de către SA „Moldtelecom”. Acest preţ va diminua costurile pentru tranzitarea apelurilor telefonice suportate de furnizorii alternativi, ceea ce va contribui la sporirea competitivităţii acestora.

SA „Moldtelecom” are obligaţia să publice preţurile stabilite de ANRCETI pentru serviciile susmenţionate, inclusiv în Oferta sa de Referinţă pentru Interconectare (ORI). Totodată, SA ”Moldtelecom” a fost obligată să asigure accesul furnizorilor solicitanţi la infrastructura sa pentru interconectarea acestora în vederea iniţierii apelurilor şi a tranzitului de trafic; transparenţa în furnizarea acestor servicii, inclusiv publicarea pe pagina sa de Internet a acordurilor tip de interconectare pentru iniţierea apelurilor şi tranzitului de trafic; condiţii echivalente, în circumstanţe echivalente, tuturor furnizorilor care beneficiază sau solicită interconectare în vederea furnizării serviciilor menţionate, precum şi implementarea evidenţei contabile separate.

ANRCETI va monitoriza permanent modul în care SA ”Moldtelecom” îşi onorează obligaţiile impuse. Drept instrument de monitorizare va servi analiza ORI şi a acordurilor de interconectare privind iniţierea apelurilor şi tranzitului de trafic ale SA ”Moldtelecom” pe care acesta le va semna sau actualiza. Furnizorul are obligaţia să notifice ANRCETI şi partenerii săi de interconectare despre intenţia sa de a modifica ORI cu 30 de zile înainte de această lucrare, iar în cazul acordurilor de interconectare – să depună la ANRCETI copiile acestora în termen de 10 zile de la data încheierii sau revizuirii lor.

8 noiembrie 2011

Ultima actualizare: 8/11/2011