Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

24 Aprilie, 2024

ANRCETI va elibera licenţe pentru un singur gen de activitate în domeniul tehnologiei informaţiei

Începând cu 10 noiembrie curent, Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI – www.anrceti.md) va elibera licenţe pentru un singur gen de activitate în domeniul tehnologiei informaţiei: pentru serviciile de creare, implementare şi de asigurare a funcţionării sistemelor informaţionale automatizate de importanţă statală, inclusiv a produselor program.

Această modalitate de licenţiere a activităţii în domeniul respectiv este stabilită de noile prevederi ale Legii nr.176 din 15.07.2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.451-XV din 30.07.2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător, prevederi care intră în vigoare la 10 noiembrie 2010.

Licenţele pentru genul de activitate menţionat pot fi solicitate de persoane juridice sau fizice, înregistrate în modul stabilit în Republica Moldova în calitate de întreprindere sau de organizaţie, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, precum şi de persoane fizice ce pot practica unele genuri de activitate supuse licenţierii în temeiul unor alte acte legislative.

Licenţa se acordă în baza cererii solicitantului. Consiliul de Administraţie al ANRCETI adoptă decizia privind eliberarea licenţei în termen de 10 zile de la data depunerii cererii corespunzătoare. Licenţa se perfectează şi se eliberează solicitantului, în termen de 3 zile lucrătoare, din ziua primirii documentului care confirmă achitarea taxei pentru eliberarea licenţei. Mărimea acestei taxe, stabilită prin lege, este de 2500 lei, sumă care se virează integral la bugetul de stat.

Odată cu licenţa, solicitantului i ce eliberează şi condiţiile de licenţă. Ele cuprind obligaţiile de furnizare a serviciilor corespunzătoare, drepturile şi responsabilităţile titularului de licenţă. Condiţiile de licenţă au fost aprobate prin hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr.33 din 04.11.2010.

Termenul de valabilitate a licenţei este de 5 ani şi poate fi prelungit, pentru aceiaşi perioadă, în aceleaşi condiţii.

Până în prezent, Agenţia a eliberat, în temeiul legii susmenţionate, licenţe pentru două genuri de activitate în domeniul tehnologiei informaţiei: (a) pentru furnizarea serviciilor de elaborare, întreţinere şi implementare a produselor program, echipamentelor şi sistemelor informatice de importanţă statală şi (b) pentru furnizarea serviciilor de proiectare, elaborare, implementare a sistemelor şi resurselor informaţionale automatizate de importanţă statală (crearea bazelor de date, exploatarea acestora şi serviciile privind furnizarea informaţiei) şi serviciilor de asigurare a funcţionării acestora. Licenţele date au un termen de valabilitate de un an. Actualmente, 48 de companii deţin câte o licenţă pentru ambele genuri de activitate.

8 noiembrie 2010

Ultima actualizare: 8/11/2010