Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

22 Iunie, 2024

În Republica Moldova va fi implementată portabilitatea numerelor de telefon

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) intenţionează să implementeze portabilitatea numerelor de telefon în reţelele de telefonie mobilă în anul 2012, iar în reţelele de telefonie fixă - în anul 2013. Aceste termene sunt stabilite în proiectul Programului de implementare a portabilităţii numerelor în Republica Moldova pentru anii 2011 – 2013, document elaborat şi prezentat de către ANRCETI în cadrul unei şedinţe a Grupului de lucru pentru implementarea portabilităţii numerelor în ţara noastră.

Portabilitatea numerelor reprezintă posibilitatea abonaţior de a-şi păstra numărul de telefon atunci când au decis să-şi schimbe furnizorul de servicii de telefonie. Acest serviciu va asigura utilizatorilor o mai mare libertate de alegere şi va obliga furnizorii să depună eforturi suplimentare pentru menţinerea şi atragerea clienţilor prin oferte şi servicii tot mai atractive la tarife accesibile. Pe termen lung, portabilitatea numerelor va conduce la reducerea diferenţelor dintre tarifele pentru convorbirile în reţea şi cele pentru convorbirile în afara reţelei.

Documentul elaborat de ANRCETI stabileşte obiectivele, acţiunile ce urmează a fi întreprinse, responsabilii, etapele, termenele de implementare a acestora, rezultatele scontate, procedurile de raportare şi evaluare a implementării portabilităţii numerelor. Proiectul prevede trei etape de implementare.

La prima etapă (a. 2011), Agenţia va elabora cadrul de reglementare necesar pentru lansarea portabilităţii numerelor şi va desfăşura un concurs de selectare a entităţii care va realiza şi administra baza de date centralizată ce va conţine toate numerele portate şi numerele de rutare, alte informaţii necesare pentru efectuarea portabilităţii numerelor.

La a doua etapă (a. 2012), urmează a fi creată baza de date centralizată, operate modificări şi efectuate testări în reţelele de telefonie mobilă, după care va fi lansată portabilitatea numerelor în aceste reţele. La a treia etapă (a. 2013), vor fi efectuate lucrări similare în reţelele de telefonie fixă. Portarea numerelor va fi realizată numai în cadrul aceluiaşi tip de reţele: mobil – mobil, fix – fix.

Portarea numărului se va efectua la cererea abonatului, în momentul în care acesta decide să renunţe la un furnizor de servicii publice de telefonie (furnizor donor) şi doreşte să utilizeze serviciile unui alt furnizor (furnizor acceptor). De realizarea procesului de portare va fi responsabil furnizorul acceptor. El va efectua portarea numărului în termen de o zi lucrătoare din data încheierii contractului cu clientul. Programul elaborat de ANRCETI stabileşte că tariful pentru serviciul de portabilitate a numerelor trebuie să fie accesibil utilizatorilor finali.

Grupul de lucru pentru implementarea portabilităţii numerelor întruneşte responsabili din cadrul ANRCETI, Ministerului Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor, companiilor de telefonie mobilă şi fixă. În şedinţa Grupului de lucru, reprezentanţii acestor companii au formulat propuneri constructive de îmbunătăţire a proiectului Programului de implementare a portabilităţii numerelor. Acesta urmează a fi definitivat de către Grupul de lucru, după care va fi remis pentru aprobare Ministerului Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor.

7 decembrie 2010

Ultima actualizare: 7/12/2010