Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

23 Aprilie, 2024

Responsabili ai ANRCETI au discutat cu reprezentanţi ai Asociaţiei companiilor private din domeniul TIC

Consiliul de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI – www.anrceti.md) a avut marţi, 5 iulie, o întâlnire cu reprezentanţi ai Asociaţiei Naţionale a Companiilor Private din domeniul tehnologiilor informaţionale şi comunicaţiilor (ATIC), la care au fost discutate probleme actuale privind concurenţa pe pieţele de comunicaţii electronice, mersul analizei pieţelor relevante şi proiectul de modificare şi completare a Planului Naţional de Numerotare (PNN) elaborat recent de ANRCETI.

Această întâlnire, prima după semnarea, în ianuarie curent, a acordului de colaborare între autoritatea de reglementare şi asociaţia patronală nominalizată, a fost condusă de Sergiu Sîtnic, director al ANRCETI, şi Ana Chiriţa, director executiv al ATIC. La şedinţă au participat şi alţi responsabili din cadrul ANRCETI.

La solicitarea oaspeţilor, reprezentanţii Agenţiei au prezentat mersul analizei pieţelor relevante, desemnarea furnizorilor cu putere semnificativă pe aceste pieţe şi stabilirea obligaţiilor speciale pentru aceşti furnizori, precum şi modificările propuse de ANRCETI pentru PNN. În luările sale de cuvânt, reprezentanţii ATIC s-au pronunţat pentru accelerarea lucrărilor legate de analiza pieţelor, instituirea controlului asupra îndeplinirii obligaţiilor speciale impuse furnizorilor cu putere semnificativă pe pieţele relevante, asigurarea condiţiilor echitabile pentru furnizori şi utilizatorii finali în procesul deschiderii şirului „3” de numere care este alocat, conform PNN, pentru numere geografice şi independente de locaţie.

Unii participanţi la întâlnire au propus Agenţiei să purceadă la identificarea unor pieţe noi care au impact major asupra concurenţei, în particular a pieţei originării apelurilor la puncte mobile şi a pieţei serviciilor TV prin cablu, alţii – să urgenteze elaborarea modelelor de calculare a costurilor pentru servicii.

Directorul Sergiu Sîtnic a dat asigurări că administraţia ANRCETI va examina propunerile formulate de reprezentanţii ATIC şi le va lua în considerare în procesul de elaborare şi implementare a cadrului de reglementare a pieţelor de comunicaţii electronice. El a îndemnat reprezentanţii ATIC să participe activ şi la procesul decizional al ANRCETI, să vină cu opinii şi propuneri concrete la proiectele de hotărâri pe care Agenţia le supune consultărilor publice.

Acordul de colaborare cu ATIC este primul acord semnat de ANRCETI cu o organizaţie patronală din domeniul TIC. Scopul principal al acordului constă în stimularea activităţilor de cooperare în domeniul reglementării pieţelor de comunicaţii electronice, promovării unui mediu concurenţial echitabil, prevenirii acţiunilor care au ca obiect sau pot avea ca efect distorsionarea ori restrângerea concurenţei pe aceste pieţe.

Album Foto

7 iulie 2011

Ultima actualizare: 7/07/2011