Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

22 Februarie, 2024

Furnizori din zona de nord a republicii au fost informaţi despre obligaţiile lor faţă de utilizatorii serviciilor de comunicaţii electronice

Furnizori ai serviciilor de televiziune contra plată, transmisiuni de date şi acces la Internet din mun. Bălţi şi nouă raioane din nordul republicii au discutat vineri, 4 aprilie, în cadrul unui seminar organizat la Bălţi de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) aspecte legate de îndeplinirea obligaţiilor acestora faţă de utilizatorii de servicii. Acesta este primul seminar organizat de ANRCETI în cadrul campaniei sale de informare „Cunoaşte-ţi drepturile de consumator al serviciilor de comunicaţii electronice”, lansată în februarie curent.

La deschiderea seminarului, directorul adjunct al ANRCETI, Cornel Jaloba, a menţionat că prin organizarea acestei întruniri autoritatea de reglementare doreşte ca furnizorii să cunoască mai bine obligaţiile lor faţă de utilizatori pentru a putea asigura respectarea conformă a drepturilor şi intereselor legitime ale acestora. El a precizat că ANRCETI va desfăşura un asemenea seminar şi pentru furnizorii din zona de sud a republicii. Dorim să transformăm aceste seminare într-o platformă deschisă de dialog atât despre modul în care trebuie respectate drepturile utilizatorilor de servicii, cât şi despre problemele cu care se confruntă furnizorii, aşteptările şi doleanţele lor faţă de ANRCETI, a estimat Cornel Jaloba.

În prima parte a seminarului, participanţii la el au examinat prezentarea noului Regulament cu privire la furnizarea serviciilor publice de comunicaţii electronice, în vigoare din 15 februarie curent, precum şi a obligaţiilor furnizorilor faţă de utilizatorii de servicii, stabilite în acest act normativ. Victor Muradu, şef al Direcţiei Monitorizare şi Control al ANRCETI, în calitate de moderator al seminarului, a scos în evidenţă elementele de noutate ale Regulamentului şi a atenţionat furnizorii asupra celor mai frecvente nereguli depistate de specialiştii ANRCETI în cadrul controalelor la capitolul contractarea serviciilor şi respectarea drepturilor utilizatorilor de servicii de către furnizori.

Ulterior, au fost prezentate reglementările ANRCETI despre obligaţiile furnizorilor privind măsurarea şi publicarea parametrilor de calitate a serviciilor publice de comunicaţii electronice, în particular a serviciului de televiziune şi al celui de acces la Internet. Tatiana Gândea, şef de serviciu din cadrul ANRCETI, a explicat modalităţile de măsurare a parametrilor de calitate a serviciilor respective şi de informare a utilizatorilor despre valoarea acestor parametri.

În partea a doua a seminarului, au fost discutate aspecte legate de aplicarea prevederilor Regulamentului prezentat, dar şi ale altor reglementări ale ANRCETI, în particular ale celor privind parametrii de calitate a serviciilor. Furnizorii au solicitat ca reglementările respective să fie completate cu proceduri clare de măsurare a parametrilor de calitate a serviciilor, iar informaţiile trimestriale despre valoarea acestor parametri şi alte date raportate de către furnizori să fie prezentate ANRCETI în format electronic.

Directorul adjunct al ANRCETI, Cornel Jaloba, a relatat că autoritatea de reglementare a iniţiat revizuirea reglementărilor cu privire la parametrii de calitate a serviciilor de comunicaţii electronice şi planifică anul curent să încheie această lucrare, precum şi elaborarea procedurii de măsurare a unor parametri de calitate a serviciilor de acces la Internet. Jaloba a mai comunicat că până la finele anului ANRCETI va pune în aplicare un nou modul al sistemului informaţional care va permite furnizorilor să prezinte autorităţii de reglementare rapoartele statistice şi alte date în regim on-line.

În cadrul seminarului, reprezentanţii ANRCETI au înmânat fiecărui furnizor câte un set de pliante în care sunt descrise drepturile utilizatorilor finali ai serviciilor de comunicaţii electronice. ANRCETI a elaborat şi tipărit aceste pliante în conformitate cu planul de desfăşurare a campaniei de informare a consumatorilor, acestea urmând a fi diseminate utilizatorilor de servicii din toate raioanele republicii. Potrivit răspunsurilor date de furnizori la un chestionar elaborat de ANRCETI, majoritatea absolută a acestora a apreciat pozitiv activitatea autorităţii de reglementare şi rezultatele seminarului de la Bălţi. Ei au calificat acest eveniment drept un element important în procesul de conlucrare a ANRCETI cu furnizorii din teritoriu.

Album Foto

7 aprilie 2014

Ultima actualizare: 7/04/2014