Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

24 Aprilie, 2024

Un grup de specialişti ai ANRCETI s-au familiarizat cu experienţa reglementatorilor din Estonia

Un grup de specialişti ai Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) a efectuat, la invitaţia părţii estone, o vizită de studiu la Tallinn. Ea s-a desfăşurat, în perioada 19 - 24 februarie, în cadrul proiectului de cooperare pentru dezvoltare finanţat de Ministerul Afacerilor Externe al Estoniei. În acest proiect sunt antrenaţi, de asemenea, specialişti de la Consiliul Concurenţei şi Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) din R. Moldova.

În cadrul vizitei sale la Tallinn, specialiştii ANRCETI au studiat practicile de aplicare a legislaţiei europene privind protecţia concurenţei pe pieţele de reţele şi servicii de comunicaţii electronice, de elaborare şi implementare a cadrului de reglementare, de coordonare a activităţii de reglementare cu cea de protecţie a concurenţei pe pieţele de comunicaţii.

Oaspeţii din R. Moldova au avut întâlniri şi discuţii cu responsabili din cadrul Autorităţii pentru protecţia concurenţei (în componenţa acesteia funcţionează şi un departament pentru reglementarea în domeniul comunicaţiilor electronice), Agenţiei pentru protecţia consumatorilor, Şcolii de drept a Universităţii Tehnologice din Tallinn, companiei de telecomunicaţii „Elion” şi companiei IT „Real sistem”. Ei au luat cunoştinţă de practicile de reglementare aplicate de colegii lor din Estonia, de modul de monitorizare a executării obligaţiilor impuse furnizorilor cu putere semnificativă pe piaţă şi de soluţionare a litigiilor între furnizori. 

Specialiştii moldoveni s-au familiarizat, de asemenea, cu experienţa gazdelor în ceea ce priveşte elaborarea şi aplicarea actelor de reglementare cu caracter recomandabil (ghiduri, coduri de conduită), atragerea unor oficii de drept pentru efectuarea expertizelor juridice a proiectelor elaborate şi reprezentarea Autorităţii pentru protecţia concurenţei în procesele de examinare a litigiilor între această autoritate şi furnizorii de pe pieţele de comunicaţii electronice.

Proiectul estonian de cooperare pentru dezvoltare „Consolidarea protecţiei concurenţei pe piaţa liberă a R. Moldova prin instruire şi o bună guvernare” a fost lansat în septembrie 2012 şi va dura până în august 2013. Scopul acestuia rezidă în studierea experienţei Estoniei privind armonizarea legislaţiei naţionale cu standardele UE, aplicarea mecanismelor de protecţie a concurenţei, îmbinarea instrumentelor de reglementare cu cele de protecţie a concurenţei pe pieţele din R. Moldova.

Conform programului acestui proiect, un grup de specialişti de la  Autoritatea pentru protecţia concurenţei şi Şcoala de drept a Universităţii Tehnologice din Tallinn va efectua, în aprilie curent, o vizită de lucru la Chişinău. Ei vor avea întâlniri cu responsabili din cadrul ANRCETI, Consiliului Concurenţei şi ANRE.

7 martie 2013

Ultima actualizare: 7/03/2013