Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

22 Aprilie, 2024

ANRCETI a publicat raportul despre evoluţia pieţelor de comunicaţii electronice în trimestrul III al anului 2013

Documentul, publicat astăzi pe pagina de Internet a Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI), arată că, în trimestrul III al anului 2013, veniturile totale din vânzarea serviciilor de comunicaţii electronice (telefonie mobilă, Internet mobil dedicat, telefonie fixă, transmisiuni de date şi Internet fix, difuzare şi retransmisie a programelor audiovizuale) au înregistrat, comparativ cu perioada respectivă a anului 2012, o scădere neînsemnată de 0,63% (10,7 mil. lei) şi au totalizat 1 mld. 668,6 mil. lei.

Această diminuare a fost cauzată de micşorarea vânzărilor pe piaţa serviciilor de telefonie fixă şi piaţa accesului dedicat la Internetul mobil. Pe prima piaţă veniturile s-au redus, faţă de perioada respectivă a anului 2012, cu 18,7% (74,3 mil. lei) şi au însumat 322 mil. lei, iar pe a doua piaţă – cu circa 1,7% (970 mii) şi au alcătuit circa 57,6 mil. lei.

În aceeaşi perioadă, cea mai mare creştere a veniturilor a fost atestată pe piaţa transmisiuni de date şi acces la Internetul fix. Volumul vânzărilor pe această piaţă a sporit cu circa 20,4% (41,1 mil. lei) şi a totalizat aproape 243,2 mil. lei. Veniturile din serviciile difuzare şi retransmisie a programelor audiovizuale au sporit cu circa 13,6% (10,4 mil. lei) şi au alcătuit circa 86,9 mil. lei, iar cele din vânzarea serviciilor de telefonie mobilă au sporit cu 1,4% (12,9 mil. lei) şi au însumat circa 958,9 mil. lei.

În perioada de raport, cele mai semnificative venituri medii lunare per utilizator (ARPU) au fost înregistrate pe piaţa accesului la Internetul fix – 150,1 lei. Valoarea acestui indicator pe piaţa serviciilor de telefonie fixă a fost de 88,2 lei, pe piaţa accesului dedicat la Internet mobil – de 86,9 lei, pe piaţa de telefonie mobilă – de 74,4 lei şi pe piaţa serviciului de televiziune furnizat contra cost (prin reţele de cablu, reţele satelit, IPTV şi MMDS) – de 50,1 lei.

Raportul ANRCETI reflectă situaţiile şi evoluţia trimestrială a principalilor indicatori ai celor cinci pieţe de comunicaţii electronice. Documentul a fost întocmit în baza datelor statistice raportate ANRCETI de către furnizorii care activează pe aceste pieţe.

6 decembrie 2013

Ultima actualizare: 10/12/2013