Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

24 Februarie, 2024

ANRCETI a publicat raportul despre evoluţia pieţelor de comunicaţii electronice în trimestrul II al anului 2013

Documentul, publicat astăzi pe pagina de Internet a Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI), arată că, în trimestrul II al anului 2013, volumul total al veniturilor din vânzarea serviciilor de comunicaţii electronice (telefonie mobilă, Internet mobil dedicat, telefonie fixă, transmisiuni de date şi Internet fix, difuzare şi retransmisie a programelor audiovizuale) a înregistrat, comparativ cu perioada respectivă a anului 2012, o scădere neînsemnată de 0,02% (379,7 mii lei) şi a însumat 1 mld. 582,7 mil. lei.

Această diminuare a fost cauzată de micşorarea vânzărilor de servicii de telefonie fixă. În perioada de raport, indicatorul dat s-a redus, faţă de perioada respectivă a anului 2012, cu  20,9% (81,7 mil. lei) şi a alcătuit 308,7 mil. lei. Totodată, veniturile din serviciile de telefonie mobilă au sporit cu 2,5% (21,8 mil. lei) şi au însumat 890,9 mil. lei.

În aceeaşi perioadă, cele mai mari creşteri au fost atestate pe piaţa accesului dedicat la Internet mobil şi piaţa transmisiuni de date şi Internet fix. Pe prima piaţă veniturile au crescut cu 26,7% şi au însumat peste 65,8 mil. lei, iar pe a doua piaţă – cu 20,8% şi au totalizat circa 233,5 mil. lei. Vânzările pe piaţa serviciilor difuzare şi retransmisie a programelor audiovizuale au sporit cu peste 7% şi au alcătuit circa 83,8 mil. lei.

Potrivit Raportului ANRCETI, în trimestrul II al anului curent, cele mai semnificative venituri medii lunare per utilizator (ARPU) au fost înregistrate pe piaţa serviciului de Internet fix şi piaţa accesului dedicat la Internet mobil: de 146,3 lei şi, respectiv, 107 lei. Valoarea acestui indicator pe piaţa serviciilor de telefonie fixă a fost de 84,8 lei, pe piaţa de telefonie mobilă – de 69,8 lei, iar pe piaţa serviciului de televiziune furnizat contra cost (prin reţele de cablu, reţele satelit, IPTV şi MMDS) – de 50 lei.

Raportul ANRCETI reflectă situaţiile şi evoluţia trimestrială a principalilor indicatori ai celor cinci pieţe de comunicaţii electronice. Documentul a fost întocmit în baza datelor statistice raportate ANRCETI de către furnizorii care activează pe aceste pieţe.

6 septembrie 2013

Ultima actualizare: 6/09/2013