Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

23 Iunie, 2024

ANRCETI propune spre consultare publică proiectul Hotărârii Consiliului de Administraţie cu privire la Regulamentul privind procedura de soluţionare a litigiilor din domeniul comunicaţiilor electronice

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) expune pe pagina sa de Internet spre consultare publică proiectul Hotărârii Consiliului de Administraţie al ANRCETI cu privire la Regulamentul privind procedura de soluţionare a litigiilor din domeniul comunicaţiilor electronice, care se expune într-o nouă formulare. Consultarea va dura până la 19 iunie 2013, aceasta fiind data limită pentru prezentarea recomandărilor asupra documentului dat.

În nota informativă care însoţeşte proiectul sunt expuse argumentele privind necesitatea operării modificărilor la hotărârea ANRCETI nr.15 din 23 septembrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 193-194, art. 576).

Temei pentru elaborarea proiectului constituie prevederile art. 22, art. 60 alin. (5) şi art. 65 din Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale nr. 317-XV din 18 iulie 2003, precum şi art. 9 alin. (1) lit. q) şi r) în corelare cu art. 14 alin. (5) din Legea comunicaţiilor electronice nr. 241 din 15 noiembrie 2007.

Iniţiativa dată se sprijină pe următoarele argumente principale:
a) soluţionarea rapidă şi eficientă a litigiilor între furnizorii de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice, cât şi între utilizatorii finali şi furnizorii de servicii de comunicaţii electronice influenţează realizarea efectivă a pieţei de comunicaţii electronice menţinînd un echilibru între nivelul ridicat al protecţiei utilizatorilor finali şi competitivitatea întreprinderilor ce activează în sectorul comunicaţiilor electronice;
b) experienţa acumulată în perioada 2008 - 2012 a permis ANRCETI să identifice o serie de probleme procedurale în cadrul soluţionării litigiilor atât între furnizorii de reţele şi/sau  servicii de comunicaţii electronice, cât şi între utilizatorii finali şi furnizorii de servicii de comunicaţii electronice în special ce au vizat simplitatea procedurii, flexibilitatea şi rapiditatea acesteia;
c) ANRCETI acordă prioritate simplificării şi îmbunătăţirii actelor sale de reglementare.

Persoanele interesate pot expedia comentarii şi recomandări asupra proiectului supus consultării publice, în scris, prin poştă, pe adresa ANRCETI: bd. Ştefan cel Mare, 134, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova, prin fax: 022-222-885 şi în format electronic la adresa de e-mail: office@anrceti.md. Telefoane de contact: 022-251-346, 022-251-339.

6 iunie 2013

Ultima actualizare: 6/06/2013