Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

24 Aprilie, 2024

Furnizorii serviciului de acces la Internet obligaţi să publice trimestrial parametrii de calitate a acestui serviciu

Începând cu 1 aprilie 2013, furnizorii serviciilor publice de acces la Internet au obligaţia să măsoare un set de parametri de calitate a acestor servicii şi să publice trimestrial rezultatele măsurărilor pe paginile proprii de Internet. Această obligaţie a fost stabilită de Consiliul de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei  (ANRCETI) în Hotărârea sa nr. 66 din 29.11.2012 prin care a fost modificată Anexa 2 a Hotărârii Consiliului nr. 278 din 17.11.2009 privind stabilirea parametrilor de calitate pentru serviciile publice de comunicaţii electronice. Hotărârea ANRCETI a fost publicată în Monitorul Oficial din 1 marte curent şi va intra în vigoare la 01.04.2013.

Potrivit acestei hotărâri, furnizorii serviciilor de acces la Internet sunt obligaţi să prezinte ANRCETI şi să publice trimestrial pe paginile sale electronice informaţia despre asigurarea a opt parametri tehnici şi administrativi de calitate:
                - termenul necesar pentru furnizarea serviciului;
                - timpul de conectare (logare);
                - viteza de transfer a datelor;
                - termenul de remediere a deranjamentelor;
                - frecventa reclamaţiilor utilizatorilor finali;
                - frecventa reclamaţiilor referitoare la deranjamente;
                - reclamaţii privind taxarea serviciilor;
                - termenul de soluţionare a reclamaţiilor primite de la utilizatorii finali.

Hotărârea ANRCETI se aplică serviciilor de acces la Internet, furnizate prin intermediul reţelelor publice fixe şi mobile de comunicaţii electronice, indiferent de suportul sau tehnologiile utilizate: acces la puncte fixe în bandă îngustă (dial-up/ISDN/CDMA 1x), în bandă largă la puncte fixe (xDSL, Ethernet FTTx) şi/sau la puncte mobile, precum ar fi CDMA-EVDO, UMTS, LTE, GPRS, GPRS/EDGE, WiFi (IEEE 802.11), WiMax (IEEE 802.16).

Prin hotărârea sa ANRCETI a stabilit modalităţile de măsurare a parametrilor de calitate şi a recomandat valorile minime a acestora, valori în care urmează să se încadreze furnizorii respectivi. Măsurarea parametrilor presupune că furnizorii vor înregistra toate evenimentele corespunzătoare parametrilor respectivi şi vor întocmi o statistică la sfârşitul perioadei de raportare.

Conform aceleaşi hotărâri, furnizorii urmează să includă, după caz, parametrii de calitate în contractele încheiate cu utilizatorii finali sau în condiţiile generale de furnizare a serviciului public de acces la Internet. Totodată, furnizorii au obligaţia să menţină pe paginile sale de Internet date complete şi exacte cu privire la aceşti parametri, astfel încât utilizatorii finali să poată accesa şi valorile corespunzătoare ultimelor patru trimestre.

Furnizorii vor publica informaţia despre valoarea parametrilor măsuraţi conform unui formular tipizat aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 67 din 29.11.2012, care completează Hotărârea Consiliului nr. 23 din 03.08.2010 pentru aprobarea modelelor formularelor tipizate pentru publicarea şi prezentarea informaţiei privind asigurarea parametrilor de calitate la furnizarea serviciilor publice de comunicaţii electronice. Această hotărâre obligă furnizorii să publice informaţia trimestrială până la data de 30 a lunii următoare trimestrului de gestiune, iar informaţia anuală - până la data de 30 a lunii următoare anului de gestiune. 

ANRCETI consideră că prin asigurarea transparenţei parametrilor de calitate a serviciului de acces la Internet, utilizatorii finali îşi vor putea evalua furnizorul şi evoluţia calităţii serviciului în timp, ceea ce va contribui la creşterea capacităţii consumatorilor de a-şi apăra mai bine interesele şi, în acelaşi timp, va stimula şi susţine concurenţa pe piaţa serviciilor de acces la Internet.

6 martie 2013

Ultima actualizare: 6/03/2013