Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

24 Aprilie, 2024

ANRCETI a emis o hotărâre privind asigurarea interconectării adecvate a reţelelor publice de comunicaţii electronice

Furnizorii de reţele fixe şi/sau mobile de comunicaţii electronice au obligaţia să nu modifice unilateral tarifele la serviciile de interconectare în lipsa acordului părţilor pînă la data intrării în vigoare a obligaţiilor speciale preventive impuse de către Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) pe pieţele de terminare a apelurilor voce în reţelele individuale de telefonie mobilă şi pe pieţele de terminare a apelurilor voce în reţelele individuale de telefonie fixă. Această prevedere se conţine în hotărârea Consiliului de Administarţie al ANRCETI nr. 32 din 4.11.2010 cu privire la asigurarea interconectării adecvate.

Consiliul a emis această hotărâre după ce a constatat eşecul negocierilor purtate de SA „Moldtelecom” cu SA „Orange Moldova” şi SA „Moldcell” asupra modificării acordurilor de interconectare între reţelele acestor furnizori în ceea ce priveşte reducerea tarifelor pentru serviciul de terminare a traficului în reţelele mobile şi fixe. Negocierile au demarat în legătură cu propunerea SA „Moldtelecom” de a reduce, începând cu 1 octombrie 2010, tariful la serviciul de terminare a traficului parvenit din alte reţele publice de telefonie fixă şi mobilă în reţeaua sa proprie de telefonie mobilă de la 7 la 4 cenţi USD per/minut.

Pornind de la faptul că negocierile între părţi au eşuat, iar norma legală admite modificarea tarifelor respective numai cu acordul părţilor, precum şi în scopul evitării eventualelor litigii între furnizorii care au încheiat acorduri de interconectare cu reţeaua fixă şi cea mobilă a SA „Moldtelecom” şi acest operator, Agenţia consideră raţional şi oportun de a asigura interconectarea reţelelor în condiţiile financiare prevăzute în acordurile de interconectare în vigoare, dacă părţile nu vor decide altfel.

Hotărârea dată nu aduce atingere dreptului Agenţiei, stabilit de Legea comunicaţiilor electronice, de a impune obligaţii speciale preventive furnizorilor desemnaţi cu putere semnificativă pe pieţele de terminare a apelurilor telefonice în reţelele fixe şi mobile, inclusiv obligaţia de a aplica tarife bazate pe costuri.

Agenţia a încheiat deja consultarea publică a proiectelor analizelor detaliate a pieţelor de terminare a apelurilor voce în reţelele individuale de telefonie fixă şi în reţelele individuale de telefonie mobilă, precum şi proiectele de hotărâre ale Consiliului de Administraţie privind desemnarea furnizorilor cu putere semnificativă pe cele două pieţe. Consiliul va aproba, în viitorul apropiat, hotărârile menţionate, după care va stabili remediile necesare pentru prevenirea abuzurilor de putere semnificativă pe pieţele menţionate.

5 noiembrie 2010

Ultima actualizare: 5/11/2010