Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

28 Mai, 2024

La 10 iulie expiră termenul de prezentare a rapoartelor despre veniturile obţinute în trimestrul II al anului 2013

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) atenţionează furnizorii de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice asupra faptului că ei au obligaţia să prezinte, până la data de 10 iulie 2013, rapoartele privind veniturile provenite din activitatea în domeniul comunicaţiilor electronice în trimestrul II al anului curent.

Rapoartele urmează a fi prezentate în modul şi forma prevăzute de Instrucţiunea privind plata de reglementare şi monitorizare, aprobată prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 17 din 02.06.2010, prin poştă la adresa: MD-2012, bd. Ştefan cel Mare, 134, mun. Chişinău, fax: (022) 222-885 sau prin e-mail: plata.reglementare@anrceti.md. Rapoartele expediate prin fax sau e-mail urmează a fi confirmate în mod obligatoriu prin prezentarea originalului.

Conform Instrucţiunii, furnizorii prezintă ANRCETI, trimestrial, până la data de 10 a lunii următoare trimestrului de gestiune, raportul privind veniturile obţinute din activitatea în domeniul comunicaţiilor electronice prin completarea unui formular tipizat ce se conţine în Anexa acestui document.

Neprezentarea, în termenele stabilite, a rapoartelor privind veniturile obţinute din activitatea în domeniul comunicaţiilor electronice, inclusiv a rapoartelor cu indicatorii zero la capitolul respectiv, constituie o contravenţie prevăzută de Codul contravenţional şi se sancţionează conform prevederilor acestuia.

5 iulie 2013

Ultima actualizare: 5/07/2013