Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

24 Aprilie, 2024

Consultarea publică a proiectelor privind identificarea a două pieţe relevante noi şi desemnarea SA „Moldtelecom” cu putere semnificativă pe aceste pieţe

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI – www.anrceti.md) expune pe pagina sa de Internet, pentru consultare publică, proiectele de hotărâri ale Consiliului de Administraţie al ANRCETI privind identificarea pieţelor de furnizare cu ridicata a unor segmente terminale (piaţa nr. 6) şi a unor segmente trunchi (piaţa nr. 8) de linii închiriate, indiferent de tehnologia utilizată pentru punerea la dispoziţie de capacitate închiriată sau rezervată şi desemnarea SA „Moldtelecom” cu putere semnificativă pe ambele pieţe. Consultarea se va desfăşura până la 1 august 2011, aceasta fiind şi data limită de prezentare a recomandărilor pe marginea documentelor.

Totodată, ANRCETI publică proiectele analizelor pieţelor nr.6 şi nr.8 care cuprind analize legate de identificarea acestor pieţe şi de desemnare a furnizorului cu putere semnificativă pe pieţele date. Proiectele menţionate au fost elaborate în temeiul art. 9 alin.(1) lit. k), l) şi m) şi art. 51 din Legea comunicaţiilor electronice şi a Regulamentului privind identificarea şi analiza pieţelor relevante din domeniul comunicaţiilor electronice şi desemnarea furnizorilor de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice cu putere semnificativă pe aceste pieţe.

În cazul pieţei nr.6, piaţa relevantă a produsului cuprinde serviciile de furnizare cu ridicata a unor segmente terminale de linii închiriate, indiferent de tehnologia utilizată şi capacitatea de transmisie, pentru punerea la dispoziţie de capacitate închiriată sau rezervată, iar în cazul pieţei nr.8 - serviciile de capacităţi de transmitere cu interfeţe alternative (MPLS, SDH, Ethernet şi WDM) şi serviciile de acces la fibra optică neechipată.

În Notele informative 1 şi 2 care însoţesc proiectele menţionate se arată că în urma analizei celor două pieţe Agenţia a constatat existenţa barierelor pentru intrarea furnizorilor alternativi pe ele, lipsa concurenţei efective, faptul că prevederile Legii cu privire la protecţia concurenţei nu sunt suficiente pentru a preveni sau a redresa situaţia existentă. Bazându-se pe analizele efectuate, Agenţia a tras concluzia că ambele pieţe sunt susceptibile reglementării preventive.

Totodată, analizele detaliate a celor două pieţe au demonstrat că S.A. „Moldtelecom” are putere semnificativă atât pe piaţa nr.6, cât şi pe piaţa nr.8. În proiectele analizelor de piaţă se propune luarea de către Consiliul de Administraţie al ANRCETI a deciziilor de identificare a pieţelor menţionate şi de desemnare a S.A. ”Moldtelecom” cu putere semnificativă pe ambele pieţe.

Autorii proiectelor au formulat şi un set de propuneri privind rezolvarea problemelor concurenţiale existente pe pieţele analizate şi prevenirea eventualelor abuzuri ale puterii semnificative pe piaţă. Acestea urmează a fi examinate ulterior pentru a fi incluse în proiectele de hotărâri ale Consiliului de Administraţie privind impunerea obligaţiilor speciale preventive S.A. „Moldtelecom” în legătură cu puterea sa semnificativă pe pieţele susmenţionate.

Persoanele interesate pot expedia recomandări asupra proiectelor supuse consultării publice pe adresa: Bd. Ştefan cel Mare, 134, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova, sau nr. de fax: (0 22) 222-885 şi/sau la adresa de e-mail office@anrceti.md. Telefon de contact: 251-337.

5 iulie 2011

Ultima actualizare: 5/07/2011