Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

20 Iulie, 2024

Şedinţă publică de aprobare a hotărârilor privind identificarea pieţelor 3, 7 şi desemnarea furnizorilor cu putere semnificativă pe aceste pieţe

Consiliul de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) anunţă pentru marţi, 12 februarie 2013, ora 14.00, desfăşurarea unei şedinţe publice la care vor fi examinate şi aprobate două proiecte de hotărâre ale Consiliului de Administraţie al ANRCETI: privind identificarea pieţelor de terminare a apelurilor voce în reţelele individuale de telefonie fixă (Piaţa 3), în reţelele individuale de telefonie mobilă (Piaţa 7) şi desemnarea furnizorilor cu  putere semnificativă pe aceste pieţe. Şedinţa va avea loc la sediul ANRCETI (bd. Ştefan cel Mare, 134, et. 5, sala de şedinţe şi protocol).

Proiectele menţionate şi analizele pieţelor 3 şi 7 au fost supuse consultării publice pe pagina de Internet a ANRCETI în perioada 7 – 28 decembrie 2012. Pe marginea acestor documente au parvenit comentarii şi propuneri care se regăsesc în Sinteza recomandărilor.

Cele două proiecte au fost elaborate în temeiul art. 53 alin. (1) din Legea comunicaţiilor electronice care prevede că ANRCETI efectuează analiza pieţelor relevante cel puţin o dată la 2 ani, în scopul constatării existenţei concurenţei efective pe aceste pieţe, şi revizuieşte măsurile de reglementare preventivă în vederea impunerii, menţinerii, modificării sau retragerii acestora furnizorilor de comunicaţii electronice desemnaţi cu putere semnificativă.

Potrivit notei informative, identificarea pieţelor nr. 3 şi 7 a fost efectuată de către ANRCETI, în cadrul  primului ciclu al analizelor de piaţă, prin Hotărârile Consiliului de Administraţie nr. 20 şi 21 din 15.07.2010. Ulterior, prin Hotărârile nr. 37 56 din 18.11.2010, ANRCETI a desemnat furnizorii cu putere semnificativă pe pieţele menţionate, iar prin Hotărârile nr. 60 79 din 23.12.2010, a impus acestor furnizori obligaţii speciale preventive.

În 2012, ANRCETI a demarat ciclul doi al analizei pieţelor relevante, inclusiv a pieţelor 3 şi 7. În urma acestei analize, ANRCETI a tras o concluzie similară celei din 2010: toate pieţele de terminare a apelurilor voce în reţelele individuale de telefonie fixă şi mobilă se identifică drept relevante reglementării preventive. Totodată, analizele de piaţă au arătat că toţi furnizorii de reţele de telefonie fixă şi mobilă deţin putere semnificativă pe piaţa 3 şi, respectiv, piaţa 7 şi urmează a fi desemnaţi de către Consiliul de Administraţie drept furnizori cu putere semnificativă pe aceste pieţe.

Conform proiectelor de hotărâre, pe piaţa de terminare a apelurilor voce în reţelele individuale de telefonie fixă (Piaţa 3) sunt desemnaţi 30 de furnizori cu putere semnificativă pe piaţă, iar pe piaţa de terminare a apelurilor voce în reţelele individuale de telefonie mobilă (Piaţa 7) – 3 furnizori cu putere semnificativă pe piaţă. Ulterior, ANRCETI va elabora şi supune consultării publice proiectele privind obligaţiile speciale preventive impuse furnizorilor desemnaţi cu putere semnificativă pe pieţele 3 şi 7.

Alte detalii despre proiectele menţionate mai sus le puteţi obţine la numărul de telefon 022-251-334. Persoană de contact: Petru Basiul, specialist principal al Direcţiei Reglementare Economică şi Analiză a ANRCETI.

5 februarie 2013

Ultima actualizare: 5/02/2013