Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

24 Aprilie, 2024

ANRCETI a răspuns la 573 de adresări parvenite, în 2012, de la persoane fizice şi juridice

În anul 2012, Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) a examinat şi a răspuns la 573 de adresări parvenite de la persoane fizice şi juridice, arată un raport privind solicitările de informaţii de interes public şi petiţiile adresate ANRCETI în anul trecut. Acesta precizează că, în 2012, numărul adresărilor la ANRCETI a fost apropiat celui înregistrat în anul 2011 (569).

Potrivit raportului, în anul de referinţă au fost examinate 206 de solicitări de acces la informaţie, 183 cereri în care semnatarii au solicitat ANRCETI consultări asupra unor probleme de ordin tehnic, juridic şi economic, 132 de petiţii şi 52 de adresări formulate în cadrul audienţelor şi prin intermediul telefonului „verde” al ANRCETI – 080080080. La toate adresările ANRCETI a răspuns în termenii stabiliţi de lege. În majoritatea cazurilor, specialiştii ANRCETI au dat solicitanţilor explicaţii şi recomandări cu privire la modul de rezolvare a problemelor cu care se confruntă dânşii, le-au oferit informaţii utile şi sfaturi pentru o mai bună înţelegere a serviciilor şi ofertelor existente pe piaţa comunicaţiilor electronice.

Din cele 132 de petiţii, 89 au fost adresate direct ANRCETI, iar 43 – prin intermediul instituţiilor de stat. Cele mai multe petiţii au parvenit de la utilizatorii serviciilor de telefonie mobilă (34), acces la Internet (25), serviciilor de interconectare şi acces la infrastructură (18), de retransmisie a programelor televizate (15).

Analiza aspectelor reclamate în petiţii arată că, în cele mai multe cazuri, semnatarii acestora înaintează pretenţii faţă de încălcarea de către unii furnizori a clauzelor contractuale şi acordurilor de interconectare (48 petiţii), calitatea nesatisfăcătoare a serviciilor prestate (29 petiţii), corectitudinea datelor înscrise în facturi (26 petiţii), sistarea furnizării serviciilor şi restricţionarea accesului la reţea (11 petiţii).

Ca şi în anii precedenţi, cele mai multe reclamaţii au parvenit de la clienţii deserviţi de cei mai mari furnizori de comunicaţii electronice – SA „Moldtelecom” (64 petiţii), SA „Moldcell” (14 petiţii), SRL „Starnet” (9 petiţii), ÎM „Sun Communications” SRL (8 petiţii), SA „Orange Moldova” (7 petiţii). 

În urma investigaţiilor efectuate de ANRCETI s-a constatat că 24 petiţii sunt fondate, iar faptele expuse în 63 de petiţii nu s-au adeverit, aceste petiţii fiind calificate drept neîntemeiate. Semnatarii a 24 de petiţii au primit explicaţiile de rigoare, 5 petiţii au fost remise după competenţă, 13 – se află în curs de examinare, iar 6 petiţii au fost respinse pe motiv că nu corespund cerinţelor legislaţiei în vigoare.

Raportul precizează că după verificarea faptelor expuse în petiţiile întemeiate, ANRCETI a avertizat operatorii asupra încălcărilor comise şi le-a cerut înlăturarea acestora în termenele prevăzute de lege. Abordarea adoptată de ANRCETI a facilitat identificarea soluţiilor pentru rezolvarea problemelor semnalate de petiţionari.

Conform legislaţiei în vigoare, ANRCETI examinează petiţiile utilizatorilor finali ai serviciilor de comunicaţii electronice privind litigiile acestora cu furnizorii în limitele competenţei sale. În cazul în care utilizatorul nu a primit, în termenele stabilite de lege, răspuns la petiţia sa adresată furnizorului sau dacă nu-i satisfăcut de măsurile întreprinse de acesta, el este în drept să se adreseze la ANRCETI sau în instanţa de judecată.

5 februarie 2013

Ultima actualizare: 5/02/2013