Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

25 Aprilie, 2024

Consultarea publică a proiectului instrucţiunilor privind implementarea de către SA „Moldtelecom” a evidenţei contabile separate

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI – www.anrceti.md) expune pe pagina sa de Internet, pentru consultare publică, proiectul de hotărâre al Consiliului de Administraţie cu privire la aprobarea Instrucţiunilor privind implementarea de către S.A. „Moldtelecom” a evidenţei contabile separate în cadrul contabilităţii interne de gestiune. Data limită de prezentare a recomandărilor asupra documentului este 5 februarie 2011.

Proiectul a fost elaborat în conformitate cu prevederile Legii comunicaţiilor electronice şi hotărârile Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 60 şi 79 prin care acesta a stabilit pentru SA „Moldtelecom” obligaţia de a ţine evidenţa contabilă separată în legătură cu puterea sa semnificativă pe pieţele de terminare a apelurilor voce în reţelele sale individuale de telefonie fixă şi de telefonie mobilă. Proiectul instrucţiunilor privind implementarea de către SA „Moldtelecom” a evidenţei contabile separate în cadrul contabilităţii interne de gestiune vine să completeze de drept obligaţia privind evidenţa contabilă separată stabilită pentru acest furnizor.

Proiectul stabileşte documentele ce urmează a fi raportate, formatul rapoartelor separate şi gradul solicitat de detaliere, principiile metodologice pentru alocarea costurilor, veniturilor, activelor şi capitalului pe activităţi şi servicii.

Potrivit Notei informative care însoţeşte proiectul, SA „Moldtelecom” urmează să prezinte anual următoarele documente: (1) Raportul financiar care va include rapoartele financiare separate (pe servicii şi unităţi de afaceri), rapoartele financiare suplimentare şi raportul de audit; (2) Metodologia evidenţei contabile separate şi (3) Raportul privind Metodologia de alocare detaliată a costurilor, veniturilor, activelor şi capitalului.

Persoanele interesate pot expedia comentariile şi propunerile sale asupra proiectului în scris la adresa poştală: bd. Ştefan cel Mare, 134, MD-2012, Chişinău, fax: (0 22) 222 885 şi la adresa electronică: office@anrceti.md. Telefon de contact: 251-337.

5 ianuarie 2011

Ultima actualizare: 5/01/2011