Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

29 Septembrie, 2023

Încă două categorii de frecvenţe pot fi utilizate fără licenţă sau permis tehnic

Deţinătorii echipamentelor de radiocomunicaţii mobile personale analogice şi digitale (PMR-446) cu o putere de emisie de până la 500 mW sunt în drept să utilizeze anumite frecvenţe fără licenţă de utilizare a frecvenţelor radio sau permis tehnic. Această prevedere se conţine în hotărârea Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) nr.29 din 02.11.2011 pentru completarea hotărârii nr.126 din 02.06.2009 cu privire la stabilirea categoriilor de frecvenţe radio a căror utilizare nu este supusă regimului de autorizare generală şi este permisă fără obţinerea unei licenţe de utilizare a canalelor/frecvenţelor radio sau a permisului tehnic.

Echipamentele (dispozitivele) PMR-446 sunt destinate furnizării comunicaţiilor de voce cu o rază mică de acţiune şi se utilizează exclusiv pentru necesităţi proprii ale persoanelor fizice şi juridice care deţin echipamentele respective. Ele nu pot fi utilizate pentru furnizarea serviciilor publice de comunicaţii electronice. Potrivit deciziei ANRCETI, echipamentele de radiocomunicaţii mobile personale analogice vor utiliza banda de frecvenţe 446,000 - 446,100 MHz, iar cele digitale - banda 446,100 - 446,200 MHz.

Anterior ANRCETI a stabilit, în conformitate cu recomandările Conferinţei Europene pentru Poştă şi Telecomunicaţii (CEPT), primele 13 categorii de frecvenţe care pot fi utilizate liber de către deţinătorii echipamentelor de radiocomunicaţii cu rază mică de acţiune. Fiecare categorie cuprinde lista benzilor de frecvenţe care se utilizează pentru anumite servicii, precum ar fi: gestionarea sistemelor de alarmă pentru paza imobilelor, efectuarea controlului automat al traficului rutier, a aplicaţiilor la calea ferată, dirijarea modelelor de avioane, nave, sonorizarea sălilor de concerte, determinarea defectelor în construcţii etc.

Categoriile date de frecvenţe se utilizează doar de echipamentele de radiocomunicaţii cu rază mică de acţiune (SRD) ale serviciului mobil terestru, fix etc. cu statut secundar şi certificate în conformitate cu reglementările în vigoare, în condiţiile prevăzute de reglementările naţionale RN029 şi RN035 din Tabelul Naţional al Atribuirii Benzilor de Frecvenţă, în condiţii tehnice care asigură eliminarea riscului de producere a perturbaţiilor prejudiciabile asupra altor staţii de radiocomunicaţii. SRD reprezintă, în temei, echipamente (dispozitive) cu o putere de emisie de la câţiva zeci de mW până la 1-2 W.

În conformitate cu legislaţia în vigoare, ANRCETI eliberează furnizorilor autorizaţi în condiţiile legii licenţe de utilizare a canalelor şi/sau frecvenţelor radio în scopul furnizării serviciilor de comunicaţii electronice. Totodată, ANRCETI este în drept să stabilească anumite categorii de frecvenţe radio a căror utilizare este permisă fără obţinerea unei licenţe de utilizare a canalelor/frecvenţelor radio sau a permisului tehnic.

4 noiembrie 2011

Ultima actualizare: 28/06/2022