Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

26 Februarie, 2024

În curând ANRCETI va desfăşura un concurs pentru eliberarea licenţei de utilizare a sub-benzii de frecvenţe radio 3750-3800 MHz

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) va elibera în bază de concurs o licenţă pentru utilizarea sub-benzii de frecvenţe radio 3750 - 3800 MHz în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice cu acces radio în bandă largă. Concursul va fi organizat de ANRCETI în termenele şi conform criteriilor şi procedurii stabilite în hotărârile Consiliului de Administraţie privind aprobarea Procedurii de organizare şi desfăşurare a concursului, Caietului de sarcini pentru acest concurs şi Condiţiilor speciale tip de licenţă pentru utilizarea frecvenţelor/canalelor radio din banda de frecvenţe 3600 - 3800 MHz.

Hotărârile au fost aprobate joi, 29 noiembrie, în şedinţa publică a Consiliului de Administraţie al ANRCETI. Ele au intrat în vigoare la data adoptării şi sunt publicate pe pagina de Internet a ANRCETI.

Aceste hotărâri au fost adoptate în temeiul Legii comunicaţiilor electronice şi în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 365 din 06.06.2012 cu privire la dezvoltarea reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice cu acces radio în bandă largă, prin care executivul a recomandat ANRCETI să elibereze licenţa de utilizare a unei sub-benzi de frecvenţe radio cu lărgimea de 50 MHz din banda de frecvenţe 3600 – 3800 MHz în condiţii de concurs. Taxa de eliberare a licenţei date se va determina în urma concursului, care va porni cu preţul minim de expunere la concurs în mărime de 1 mil. de euro.

Licenţa va fi acordată câştigătorului concursului pe un temen de 15 ani. Potrivit condiţiilor de licenţă, titularul acesteia are obligaţia să asigure furnizarea setului minim de servicii publice transmisiuni de date şi să lanseze aceste servicii nu mai târziu de un an din data eliberării licenţei. Totodată, titularul licenţei care, la data eliberării acesteia, furnizează reţele publice de comunicaţii electronice mobile celulare, bazate pe standardele tehnologiilor GSM, CDMA2000 şi/sau IMT-2000/UMTS (WCDMA), IMT-Advanced este obligat să asigure, prin intermediul reţelei proprii de acces radio în bandă largă, în termen de 18 luni din data obţinerii licenţei, acoperirea cu servicii a cel puţin 30% din teritoriul Republicii Moldova. Titularul de licenţă care nu furnizează asemenea reţele va asigura aceeaşi arie de acoperire a teritoriului Republicii Moldova în termen de 36 de luni din data obţinerii licenţei.

Titularul licenţei va fi selectat în cadrul unui concurs deschis, cu aplicarea procedurii de selectare comparativă, în baza criteriilor stabilite în Caietul de sarcini. ANRCETI va lansa invitaţia de participare la concurs pe data de 10.12.2012. La concurs pot participa persoane juridice din Republica Moldova, persoane juridice străine, societăţi civile/asocieri de persoane juridice din Republica Moldova şi/sau străine în scopul depunerii de cereri comune. În vederea  desfăşurării concursului ANRCETI va institui o comisie de concurs formată din specialişti din cadrul acesteia şi reprezentanţi ai ministerelor Economiei, Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor. Ea va examina dosarele cadidaţilor la concurs, va lua decizii privind calificarea acestora pentru participare la licitaţie şi va prezenta rezultatele ei Consiliuliui de Administraţie al ANRCETI în vederea aprobării acestora.

Specialiştii ANRCETI consideră că eliberarea licenţei date va contribui la atragerea investiţiilor în dezvoltarea noilor tehnologii de acces la Internet şi va stimula concurenţa pe piaţa serviciilor publice de Internet în bandă largă, în special a serviciilor prestate în localităţile rurale. De regulă, spectrul de frecvenţe 3600 - 3800 MHz este utilizat pentru tehnologia WiMax (Worldwide Interoperability for Microwave Access) care asigură accesul rapid la Internet prin unde radio la distanţe mari.

3 decembrie 2012

Ultima actualizare: 3/12/2012