Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

23 Iunie, 2024

Şedinţă publică de aprobare a proiectului de modificare şi completare a Hotărârii Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 59 din 21.12.2010

Consiliul de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) anunţă pentru joi, 9 octombrie, ora 14.00, desfăşurarea unei şedinţe publice la care va fi examinat şi supus aprobării proiectul pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Consiliului nr. 59 din 21.12.2010 cu privire la stabilirea tarifelor pentru resursele de numerotare telefonică. Şedinţa va avea loc la sediul ANRCETI (bd. Ştefan cel Mare, 134, et. 5, sala de şedinţe şi protocol).

Proiectul nominalizat a fost supus consultării publice pe pagina de Internet a ANRCETI în perioada 12 – 26 septembrie 2014. Pe marginea documentului la ANRCETI nu au parvenit comentarii şi propuneri. El a fost elaborat în temeiul art.63 alin (2) din Legea comunicaţiilor electronice, care prevede că resursele de numerotare pentru reţelele şi serviciile publice de comunicaţii electronice sunt atribuite contra plată conform tarifelor stabilite şi aprobate de ANRCETI.

Potrivit notei informative care însoţeşte proiectul, amendarea anexei la Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 59 din 21.12.2010 estre cauzată de modificările şi completările la Planul Naţional de Numerotare (PNN), operate prin Ordinul Ministrului tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor nr.57 din 02.07.2014, în vigoare din 25 iulie 2014. Aceste modificări şi completări se referă la atribuirea numerelor naţionale scurte 116006 şi 116117 pentru furnizarea serviciilor de asistenţă telefonică pentru victimele infracţiunilor şi, respectiv, pentru serviciul medical telefonic care nu intră în categoria cazurilor de urgenţă, la atribuirea resurselor de numerotare din blocul de numere naţionale scurte 13xx pentru furnizarea serviciilor non-comunicaţii utilizate de către agenții economici, care deservesc rețele electrice, termice, de gaze, de apă şi de canalizare, precum şi la atribuirea numerelor de forma 15xx pentru servicii cu valoare adăugată.

Proiectul prevede că numerele naţionale scurte 116006 şi 116117 vor fi atribuite de către ANRCETI gratuit. Totodată, ANRCETI propune de a stabili, pentru atribuirea unui număr naţional scurt din blocul 13xx, tariful de 15 000 lei. În nota informativă, care însoţeşte proiectul, se arată că la stabilirea tarifului respectiv ANRCETI a luat în considerare formatul limitat de patru cifre a blocului de numere 13xx şi valoarea economică importantă a acestor resurse de numerotare.

Informaţii suplimentare despre proiectul supus aprobării le puteţi obţine la numărul de telefon 022 251 312. Persoană de contact: Ala Baidauz, şef Direcţie Dezvoltare Reglementări a ANRCETI.

3 octombrie 2014
 

Ultima actualizare: 3/10/2014