Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

25 Februarie, 2024

Companiile Orange Moldova şi Moldcell s-au conformat prescripţiilor de înlăturare a abaterilor de la regulile de portare a numerelor

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) informează că SA „Orange Moldova” şi SA „Moldcell” s-au conformat prescripţiilor emise de ANRCETI la 30 iulie 2013, în care autoritatea dată le-a cerut încetarea şi neadmiterea în viitor a abaterilor de la cerinţele actelor de reglementare în vigoare privind portabilitatea numerelor telefonice în R. Moldova.

Prescripţiile au fost emise în baza rezultatelor monitorizării activităţilor la compartimentul vizat şi a controalelor inopinate efectuate, în iulie curent, de către ANRCETI la furnizorii menţionaţi. În cadrul acestor controale au fost constatate fapte calificate de specialiştii ANRCETI drept practici de recuperare (winback) a abonaţilor care au solicitat portarea numerelor în reţeaua altui furnizor sau care şi-au portat deja numerele în altă reţea, practici, interzise de pct.14 al Regulamentului privind portabilitatea numerelor.

Controalele au scos la iveală şi alte nereguli admise de cei doi furnizori în realizarea portării numerelor telefonice. În cazul SA „Orange Moldova”, s-a constatat că acest furnizor a restricţionat temporar, fără a justifica temeinicia faptei sale, apelurile de intrare spre reţeaua sa de la unele numere deţinute de SA „Moldcell”, iar în cazul SA „Moldcell” – că furnizorul dat a admis întârzieri a actualizării informaţiilor de rutare a apelurilor către numerele portate din reţeaua sa în reţeaua SA „Orange Moldova”, în timp ce Condiţiile tehnice şi comerciale pentru implementarea portabilităţii numerelor în R. Moldova obligă furnizorii să efectueze această lucrare în regim on-line.

În prescripţiile emise, ANRCETI a cerut SA „Orange Moldova” şi SA „Moldcell” să nu aplice practici interzise de recuperare (winback) a abonaţilor şi să nu admită în viitor aceste şi alte nereguli depistate de autoritatea de reglementare în cadrul controalelor menţionate. Companiile date au informat ANRCETI despre înlăturarea neconformităţilor semnalate şi au dat asigurări că în viitor nu vor admite încălcări ale normelor prevăzute de actele de reglementare privind portabilitatea numerelor telefonice.

Prescripţia constituie o dispoziţie executorie. Neexecutarea prescripţiilor emise de ANRCETI atrage după sine sancţionarea făptaşilor în conformitate cu legislaţia în vigoare.

3 septembrie 2013

Ultima actualizare: 3/09/2013