Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

24 Aprilie, 2024

Responsabili din cadrul ANRCETI participă la Simpozionul Global al autorităţilor de reglementare în domeniul TIC

La invitaţia conducerii Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor (UIT), responsabili din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) participă la Simpozionul global al autorităţilor de reglementare (GSR13) în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor (TIC), care se desfăşoară, în perioada 3 - 5 iulie 2013, la Varşovia, capitala Poloniei. Simpozionul este organizat de UIT în cooperare cu ministerul de ramură şi autoritatea de reglementare a comunicaţiilor electronice din Polonia.

Simpozionul întruneşte conducătorii autorităţilor de reglementare în domeniul TIC din toate ţările lumii, el fiind evenimentul principal al anului la care aceştia fac schimb de opinii şi experienţă. Reuniunea are menirea de a contribui la înviorarea dialogului global între autorităţile de reglementare, cele de elaborare a politicilor, conducătorii din ramură şi alte părţi interesate în atingerea obiectivelor de dezvoltare a sectorului TIC.  

Tema simpozionului, care se află la ediţia a 13-a, este „Principiile de reglementare de generaţia a 4: asigurarea perspectivei de dezvoltare a comunicaţiilor digitale”. În primele două zile a reuniunii de la Varşovia va avea loc dialogul între autorităţile de reglementare şi administraţiile din ramură, iar în a treia zi – dialogul între primele autorităţi şi cele de elaborare a politicilor. Participanţii la simpozion vor examina aspectele tranziţiei treptate la reglementarea TIC într-o societate unită în baza principiilor generaţiei a 4-a, practicile şi rolul reglementării acestui sector.

Delegaţii vor face un schimb de opinii pe marginea problemelor legate de utilizarea frecvenţelor libere ale spectrului şi dividendului digital, de implementarea standardelor şi rolul acestora în activitatea de întreprinzător în domeniul TIC, de tranzacţiile digitale într-o societate modernă, de principiile de reglementare de generaţia a 4-a şi schimbarea rolului autorităţii de reglementare, de aplicarea plăţii pentru conexiunea în bandă largă la nivel naţional, etc. Lucrările simpozionului vor demara cu o amplă discuţie despre problemele edificării viitoarei societăţi digitale.

Toate proiectele de documente pregătite pentru reuniunea de la Varşovia şi alte informaţii despre acest eveniment le puteţi găsi pe adresa www.itu.int/gsr13.

UIT este o instituţie specializată a Organizaţiei Naţiunilor Unite care promovează politicile de dezvoltare şi de standardizare a comunicaţiilor. R. Moldova este membru cu drepturi depline al UIT din octombrie 1992. Primul simpozion global al autorităţilor de reglementare, organizat de UIT, a avut loc în anul 2000.

3 iulie 2013

Ultima actualizare: 3/07/2013