Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: +373 22 251-364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

07 Decembrie, 2022

O nouă etapă a programului de asistenţă oferit ANRCETI de către BERD

În perioada 4 – 14 mai, la Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI – www.anrceti.md) se va desfăşura o nouă etapă a programului de asistenţă oferit ANRCETI de către compania de consultanţă Great Village International Consultants (GVIC) din Canada în cadrul unui proiect finanţat de Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD).

În acest interval de timp, o echipă de experţi ai companiei GVIC va susţine pentru specialiştii Agenţiei şi operatorii pieţei de comunicaţii electronice câteva ateliere de lucru axate pe probleme actuale ale dezvoltării acestei pieţe. În cadrul atelierelor vor fi discutate aspecte legate de gestionarea resurselor de numerotare, implementarea portabilităţii numerelor telefonice, a accesului la bucla locală, efectuarea analizei pieţelor de comunicaţii electronice. La atelierele de lucru din 5, 6,12 şi 13 mai sunt invitaţi să participe şi reprezentanţi ai companiilor care activează pe această piaţă. (Persoana de contact pentru înregistrare - dna Mariana Braescu, specialist principal al Serviciului Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană, tel: (+373 22) 251-316, braescu@anrceti.md).

Implementarea proiectului de asistenţă tehnică „Dezvoltarea reglementării comunicaţiilor” se desfăşoară în perioada octombrie 2009 - octombrie 2011. Scopul acestuia este de a acorda Agenţiei asistenţă în procesul de implementare a noii Legi a comunicaţiilor electronice şi de ajustare a practicilor naţionale de reglementare în domeniu la normele şi standardele Uniunii Europene. Compania de consultanţă GVIC a fost desemnată de către BERD drept executor al proiectului.

Următoarea etapă a programului de asistenţă se va desfăşura în perioada 20 - 21 mai curent. Conducerea Agenţiei consideră că acest program va contribui la sporirea capacităţilor instituţionale şi a eficienţei activităţilor de reglementare ale ANRCETI.

„Dezvoltarea reglementării comunicaţiilor” este al doilea proiect de asistenţă tehnică de care beneficiază autoritatea de reglementare a comunicaţiilor electronice din R. Moldova. Primul proiect i-a fost oferit la etapa de constituire, în anii 2000 – 2002, de către Agenţia Statelor Unite ale Americii pentru Dezvoltare Internaţională (USAID).

3 mai 2010

Ultima actualizare: 3/05/2010