Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

24 Aprilie, 2024

Consumatorii care au probleme cu furnizarea serviciilor de comunicaţii electronice pot apela la ajutorul ANRCETI, formând numărul 080080080

Consumatorii serviciilor de telefonie fixă şi mobilă, acces la Internet şi televiziune contra plată, care au probleme legate de furnizarea şi utilizarea acestor servicii şi care nu le pot rezolva cu furnizorii respectivi, pot apela linia telefonică „verde” a Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) - 080080080, la care vor primi consultaţii şi ajutorul necesar.

Apelând acest număr, consumatorii vor putea, de asemenea, înainta sugestii şi reclamaţii la adresa furnizorilor de servicii. Numărul respectiv poate fi apelat fără plată din orişicare localitate a republicii, în zilele de lucru, între orele 8.00 şi 17.00.

Începând cu 3 aprilie curent, toate apelurile consumatorilor la numărul 080080080 sunt redirecţionate către specialiştii Serviciului Protecţia Utilizatorilor din cadrul ANRCETI. Dânşii vor da răspunsuri la telefon la întrebările solicitanţilor, oferindu-le, totodată, recomandări pentru soluţionarea problemelor semnalate. Specialiştii respectivi vor oferi, de asemenea, consumatorilor informaţii despre drepturile acestora, despre obligaţiile furnizorilor de servicii faţă de clienţii săi, precum şi, la solicitare, vor recepţiona prin telefon reclamaţiile consumatorilor care consideră că le-au fost lezate drepturile lor legitime.

Anterior, preluarea şi examinarea solicitărilor parvenite la ANRCETI prin intermediul liniei telefonice 080080080 aveau o durată mai lungă. ANRCETI a scurtat şi a simplificat această procedură, oferind astfel consumatorilor posibilitatea de a primi răspunsuri la întrebările care-i preocupă chiar în ziua în care au apelat la ajutorul autorităţii de reglementare.

Noua formulă de comunicare a ANRCETI cu consumatorii este unul din elementele campaniei de informare „Cunoaşte-ţi drepturile de consumator al serviciilor de comunicaţii electronice”, campanie lansată de către autoritatea de reglementare în februarie curent. Prin desfăşurarea acestei campanii, ANRCETI doreşte ca consumatorii să-şi cunoască mai bine drepturile şi să ştie ce au de făcut când se confruntă cu probleme referitoare la furnizarea şi utilizarea serviciilor de comunicaţii electronice.

3 aprilie 2014

Ultima actualizare: 3/04/2014