Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

26 Februarie, 2024

În 2010, încă 169 de companii au obţinut dreptul de a activa pe piaţa de comunicaţii electronice

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI – www.anrceti.md) a autorizat, în 2010, 169 de agenţi economici să furnizeze reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice şi 51 – servicii în domeniul tehnologiei informaţiei. La 1 ianuarie 2011, 907 companii beneficiau de dreptul de a activa pe piaţa de comunicaţii electronice şi 51 – de a desfăşura activităţi supuse licenţierii în domeniul tehnologiei informaţiei.

Din cele 907 companii 374 – au fost autorizate în baza regimului de autorizare generală, care se aplică, conform Legii comunicaţiilor electronice, din 15 septembrie 2008, iar 533 – sunt deţinătoare de licenţe pe gen de activitate în domeniul telecomunicaţiilor şi informaticii, obţinute în condiţiile Legii telecomunicaţiilor în vigoare până la data menţionată.

Majoritatea absolută din cele 169 companii autorizate în 2010 în baza regimului de autorizare generală au ales să furnizeze servicii publice de comunicaţii electronice. Cele mai multe companii – 62 – au notificat Agenţia că furnizează servicii de retransmisie a programelor audiovizuale, 46 – servicii de acces la Internet, 40 – transmisiuni date, restul – servicii de telefonie şi de linii închiriate.

Din cei 51 de agenţi economici, autorizaţi să furnizeze servicii în domeniul tehnologiei informaţiei, 46 – au obţinut, la cerere, până la 10 noiembrie 2010, în condiţiile Legii privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător, câte două licenţe pe gen de activitate (furnizarea serviciilor de proiectare, elaborare, implementare a sistemelor şi resurselor informaţionale automatizate de importanţă statală şi serviciilor de asigurare a funcţionării acestora, furnizarea serviciilor de elaborare, întreţinere şi implementare a produselor program şi sistemelor informatice de importanţă statală), iar cinci – după 10 noiembrie 2010 – câte o licenţă pentru servicii de creare, implementare şi de asigurare a funcţionării sistemelor informaţionale automatizate de importanţă statală, inclusiv a produselor program .

În perioada de raport, Agenţia a mai acordat furnizorilor autorizaţi, la cerere, 58 de licenţe pentru utilizarea resurselor de numerotare şi 36 – pentru utilizarea canalelor şi/sau frecvenţelor radio în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice. Totodată, Agenţia a eliberat 686 permise tehnice pentru staţiile de radiocomunicaţii, dintre care 522 – pentru staţii mobile, 135 – pentru staţii fixe şi 11 – pentru radioamatori.

Alte informaţii despre procedurile de autorizare generală şi licenţiere a activităţilor în domeniul comunicaţiilor electronice şi tehnologiei informaţiei le găsiţi pe pagina de Internet a Agenţiei – www.anrceti.md.

3 ianuarie 2011

Ultima actualizare: 3/01/2011