Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

23 Iunie, 2024

Începând cu 1 ianuarie, furnizorii vor putea prezenta ANRCETI datele despre activitatea sa în format electronic

Începând cu 1 ianuarie 2015, Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) va pune în aplicare, un nou modul al sistemului său informaţional ce va permite furnizorilor care activează în acest domeniu să prezinte ANRCETI în format electronic rapoartele statistice şi alte date despre activitatea sa. Despre aceasta a comunicat directorul adjunct al ANRCETI, Corneliu Jaloba, în cadrul seminarului, desfăşurat ieri, 1 octombrie, la Cimişlia, cu furnizorii de reţele şi servicii de comunicaţii electronice din raioanele de sud ale ţării.

La seminar au participat 29 de furnizori din 13 raioane din sudul republicii, inclusiv din raioanele UTA Găgăuzia. În cadrul evenimentului au fost discutate aspecte legate de îndeplinirea de către furnizori a obligaţiilor sale faţă de consumatori, obligaţii care reies din Regulamentul privind furnizarea serviciilor publice de comunicaţii electronice, în vigoare din 15 februarie curent. Acesta este al doilea seminar organizat anul curent de ANRCETI în cadrul campaniei de informare „Cunoaşte-ţi drepturile de consumator al serviciilor de comunicaţii electronice”, lansată de ea la începutul anului.

În prima parte a seminarului, participanţii la el au examinat prezentarea regulamentului menţionat mai sus, regulament care dezvoltă un șir de norme primare, prevăzute de actele normative relevante domeniului, din care derivă obligaţiile şi drepturile furnizorilor de servicii în relaţiile lor cu utilizatorii finali ai acestor servicii. Victor Muradu, şef al Direcţiei Monitorizare şi Control al ANRCETI, în calitate de moderator al seminarului, a scos în evidenţă elementele noi ale Regulamentului şi a prezentat furnizorilor cele mai frecvente nereguli constatate de specialiştii ANRCETI în cadrul controalelor privind respectarea de către aceştia a drepturilor utilizatorilor de servicii.

În partea a doua a seminarului s-a discutat asupra procedurii de prezentare de către furnizori în regim on – line a rapoartelor statistice şi altor date despre activitatea acestora. Directorul adjunct al ANRCETI, Corneliu Jaloba, a precizat că noul modul al sistemului informaţional al ANRCETI va fi testat în următoarele două luni şi lansat la 1 ianuarie, după care furnizorii vor putea prezenta ANRCETI datele despre activitatea sa prin Internet, fără a irosi timp şi bani pentru executarea acestei lucrări. Jaloba a specificat că ANRCETI va organiza cursuri de instruire despre noul sistem de prezentare a datelor în regim on – line şi cu furnizorii din celelalte zone ale republicii. El a mai spus că ANRCETI planifică, în funcţie de eficienţa funcţionării acestui sistem, să excludă până la finele anului viitor practica de raportare a datelor pe suport de hârtie de către furnizori.

În cadrul seminarului, reprezentanţii ANRCETI au înmânat fiecărui furnizor câte un set de pliante în care sunt descrise drepturile utilizatorilor finali ai serviciilor de comunicaţii electronice. Acestea au fost elaborate şi tipărite de către ANRCETI pentru a fi diseminate utilizatorilor de servicii din toate raioanele republicii. În luările sale de cuvânt, precum şi în răspunsurile la un chestionar elaborat de ANRCETI, furnizorii s-au arătat satisfăcuţi de rezultatele seminarului de la Cimişlia. Dânşii au remarcat utilitatea informaţiilor prezentate la seminar şi au pledat pentru continuarea practicii de organizare a unor asemenea întâlniri de către ANRCETI.

Album Foto

2 octombrie 2014

 

Ultima actualizare: 2/10/2014