Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

17 Aprilie, 2024

Furnizorii serviciului de televiziune obligaţi să măsoare şi să publice trimestrial parametrii de calitate a acestui serviciu

Începând cu 1 iulie 2013, furnizorii serviciului de televiziune sunt obligaţi să măsoare parametrii de calitate a acestui serviciu şi să publice trimestrial rezultatele măsurărilor pe paginile proprii de Internet. Această obligaţie este prevăzută în Hotărârea Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) nr.14 din 28.03.2013 prin care a fost completată Hotărârea Consiliului nr. 278 din 17.11.2009 privind stabilirea parametrilor de calitate pentru serviciile publice de comunicaţii electronice. Hotărârea ANRCETI a fost publicată în Monitorul Oficial din 21 iunie curent şi a intrat în vigoare la 01.07.2013.

Potrivit acestei hotărâri, furnizorii serviciului de televiziune prin cablu, prin satelit, prin reţele MMDS (Multichannel Multipoint Distribution Service – sistem de transport al semnalului TV prin unde radio între două sau mai multe puncte) şi prin cablu în format IPTV (Internet Protocol Television – televiziune prin reţele IP) sunt obligaţi să prezinte ANRCETI şi să publice trimestrial pe paginile sale electronice informaţia despre asigurarea următorilor parametri administrativi de calitate:
                - termenul necesar pentru conectarea la reţea în scopul furnizării serviciului;
                - frecvenţa reclamaţiilor depuse de utilizatorii finali;
                - termenul de soluţionare a reclamaţiilor depuse de utilizatorii finali;
                - frecvenţa reclamaţiei deranjamentelor;
                - termenul de remediere a deranjamentelor
                - frecvenţa reclamaţiei taxării serviciilor.

Prin hotărârea sa ANRCETI a stabilit modalităţile de măsurare a parametrilor menţionaţi şi a recomandat valorile minime ale acestora, valori în care urmează să se încadreze furnizorii respectivi. Măsurarea parametrilor presupune că furnizorii vor înregistra toate evenimentele corespunzătoare parametrilor respectivi şi vor întocmi o statistică la sfârşitul perioadei de raportare.

Conform recomandărilor ANRCETI, 80% din cererile cetăţenilor privind furnizarea serviciului de televiziune urmează a fi soluţionate în termen de maximum 14 zile, 95% – în maximum – 21 zile, iar rata cererilor soluţionate în termenul convenit cu furnizorul trebuie să se încadreze în limita de 98%. ANRCETI recomandă, de asemenea, furnizorilor să asigure rezolvarea a 80% din numărul total al reclamaţiilor parvenite de la utilizatorii finali în termen de 21 de zile, restul – în termenul stabilit de lege (30 de zile).

Pentru menţinerea fiabilităţii serviciului de televiziune ANRCETI recomandă ca termenul de remediere a deranjamentelor în reţea, soldate cu întreruperea serviciului, şi de readucere a serviciului la parametrii normali de funcţionare să nu depăşească 24 de ore, în 80 la sută din cazuri, şi 48 de ore, în 95 la sută din cazuri, iar rata deranjamentelor remediate în intervalul de timp convenit cu furnizorul să se încadreze în limita de 95%. 

Furnizorii vor publica informaţia despre valoarea parametrilor măsuraţi conform unui formular tipizat aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 15 din 28.03.2013, care completează Hotărârea Consiliului nr. 23 din 03.08.2010 pentru aprobarea modelelor formularelor tipizate pentru publicarea şi prezentarea informaţiei privind asigurarea parametrilor de calitate la furnizarea serviciilor publice de comunicaţii electronice. Această hotărâre obligă furnizorii să publice informaţia trimestrială până la data de 30 a lunii următoare trimestrului de gestiune, iar informaţia anuală – până la data de 30 a lunii următoare anului de gestiune. 

Conform legislaţiei în vigoare, ANRCETI stabileşte parametrii de calitate a serviciilor de comunicaţii electronice care se cer a fi măsuraţi, precum şi conţinutul, forma şi modalitatea în care informaţiile privind calitatea serviciilor furnizate vor fi publicate, pentru a se asigura că utilizatorii finali beneficiază de informaţii complete, comparabile şi uşor accesibile. Până în prezent ANRCETI a stabilit parametrii de calitate pentru şapte genuri de servicii publice de comunicaţii electronice.

2 iulie 2013

Ultima actualizare: 2/07/2013