Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

Linia specială pentru comunicarea
accidentelor de muncă: 080080099

 

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

22 Ianuarie, 2021

Principalii indicatori ai pieței serviciilor TV contra plată au crescut în anul 2018

Datele statistice privind evoluția pieței serviciilor de televiziune (TV) furnizate contra plată (prin rețelele de cablu și rețele IPTV), în anul 2018, procesate de Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI), arată că în această perioadă numărul abonaților la serviciile respective a crescut, comparativ cu sfârșitul anului 2017, cu 1,8% și au alcătuit 329,7 mii, iar volumul total al vânzărilor pe această piață, a crescut cu 1,6% și a însumat 162,1 mil. lei.

Creșterea numărului total de abonați a fost determinată de sporirea numărului de abonați conectați la rețele IPTV. Astfel, numărul celor ce s-au conectat la serviciile IPTV a crescut cu 14,1%, alcătuind 159,2 mii, în timp ce numărul celor ce au ales rețelele prin cablu a scăzut cu 7,7% și au însumat 170 mii. Urmare a acestei evoluții, rata de penetrare a serviciilor TV contra plată, raportate la 100 locuitori ai republicii, a crescut cu 0,2 puncte procentuale și a însumat 9,3%.

Conform datelor prezentate de către 80 furnizori activi pe piața serviciilor TV contra plată – 51,6% din numărul total de abonați au utilizat rețele TV prin cablu, 48,3% – rețele IPTV, iar 0,1% – tehnologia MMDS. Aceleași date arată că 62,5% din abonați au recepționat semnal TV în format digital, iar 37,5% – în format analogic.

Sporirea veniturilor provenite din vânzarea serviciilor TV contra plată a fost determinată de creșterea vânzărilor realizate de furnizorii care operează rețele IPTV. Cifra de afaceri a acestora a crescut, față de anul 2017, cu 6,8% și a alcătuit 79,1 mil. lei, în timp ce veniturile furnizorilor de servicii TV prin cablu au scăzut cu 2,8% și au însumat 82,8 mil. lei. Astfel, venitul mediu lunar per abonat (ARPU) a scăzut cu 4,5% și a alcătuit 41,8 lei.

În perioada de referință, cei mai mari furnizori de pe piața serviciilor TV contra plată au deținut, în funcție de venituri, următoarele cote pe piață: S.A. ”Moldtelecom” – 34,6%, S.R.L. ”Sun Communications” – 19,6% și S.R.L. ”TV BOX” – 12,8%. Cota de piață cumulativă a celorlalți 77 furnizori era de 33%.

2 aprilie 2019

Ultima actualizare: 2/04/2019