Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

20 Iulie, 2024

Încă doi operatori au dreptul de acces direct la traficul Internet-ului global

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) a autorizat primele două companii – „Orange Moldova” SA şi „Starnet” SRL – pentru desfăşurarea activităţilor de operare, gestionare şi mentenanţă a reţelelor sale de comunicaţii electronice la frontiera de stat a R. Moldova. Documentele corespunzătoare au fost înmânate conducătorilor acestor companii de către directorul ANRCETI Sergiu Sîtnic în cadrul unei întâlniri organizate ieri, 1 aprilie, de Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor. Ministrul Alexandru Oleinic a atribuit acestui eveniment o importanţă istorică pentru dezvoltarea serviciilor de acces la Internet.

Anterior cei doi operatori au efectuat lucrările de instalare a reţelelor sale până la linia de intersecţie a frontierei de stat a R. Moldova cu România, după care Agenţia împreună cu reprezentanţii altor autorităţi abilitate, a recepţionat aceste reţele. Managerii companiilor „Orange Moldova” şi „Starnet” au dat asigurări că vor lansa serviciile prin reţelele sale în viitorul cel mai apropiat. În prezent, încă o companie – „Norma” SRL – pregăteşte reţeaua sa pentru a fi recepţionată.

Sergiu Sîtnic a declarat că de pe urma accesului direct la traficul Internet-ului global vor avea de câştigat, în primul rând, utilizatorii finali ai serviciilor de Internet. Intrarea pe piaţa dată a încă doi operatori va stimula concurenţa, ceea ce va conduce la reducerea preţurilor la serviciile de Internet în bandă largă şi la sporirea calităţii acestor servicii. Sîtnic a menţionat că demonopolizarea de-facto a pieţei accesului la traficul transfrontalier al Internet-ului global va contribui în mod direct la dezvoltarea serviciilor în bandă largă, servicii care constituie pilonul de bază al unei societăţi informaţionale moderne.

În prezent, numai un singur operator – „Moldtelecom” SA – are acces direct prin fibră optică la traficul Internet-ului global, ceea ce îi permite să impună preţuri mari pentru alţi furnizori care cumpără de la el servicii de acces la Internet-ul global. Pentru a schimba starea existentă de lucruri şi a crea condiţii favorabile pentru dezvoltarea pieţei serviciilor de acces la Internet în bandă largă, Agenţia a elaborat şi aprobat, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 974 din 12.08.2008, procedura de coordonare cu autorităţile publice abilitate a desfăşurării activităţilor de instalare, operare, gestionare, mentenanţă şi/sau lichidare a reţelelor de comunicaţii electronice la frontiera de stat a R. Moldova. Primii trei operatori autorizaţi de Agenţie pentru desfăşurarea acestor lucrări au fost „Orange Moldova” SA, „Starnet” SRL şi „Norma” SRL.

La începutul anului 2010, pe piaţa serviciilor de acces la Internet activau 50 de furnizori. În 2009, volumul vânzărilor pe această piaţă a crescut, faţă de 2008, cu 34,7% şi a alcătuit 436,39 mil. lei. Cele mai semnificative creşteri ale vânzărilor pe această piaţă au fost înregistrate de „Moldtelecom” SA, „Starnet” SRL şi „Orange Moldova” SA, care în decembrie 2008 a achiziţionat compania „Telemedia Group” SA.

2 aprilie 2010

Ultima actualizare: 2/04/2010