Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

22 Iunie, 2024

ANRCETI a stabilit cuantumul plăţii de reglementare şi monitorizare pentru anul 2012

Consiliul de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI - www.anrceti.md) a stabilit, prin hotărâtrea sa, cuantumul plăţii de reglementare şi monitorizare pentru anul 2012 la nivelul de 0,26 la sută din volumul venitului provenit din activităţile practicate în domeniul comunicaţiilor electronice de către furnizorii de reţele şi servicii de comunicaţii electronice. Hotărârea a fost publicată în Monitorul Oficial din 28 octombrie 2011.

Cuantumul stabilit de Consiliu este valabil pentru veniturile obţinute de furnizori în anul financiar 2012. Plata de reglementare şi monitorizare calculată în baza acestui cuantum va fi achitată de către furnizori începând cu 1 ianuarie 2012.

Consiliul a aprobat hotărârea sa în temeiul Legii comunicaţiilor electronice care stipulează că ANRCETI stabileşte cuantumul plăţilor de reglementare şi monitorizare pentru anul următor la un nivel suficient să acopere cheltuielile necesare pentru asigurarea activităţii sale. Conform legii, cuantumul acestor plăţi se stabileşte în baza estimării volumului veniturilor provenite din activităţile din domeniul comunicaţiilor electronice, în mărime de până la 0,3 la sută din volumul venitului estimat.

Plăţile se efectuează de către furnizori în conformitate cu Instrucţiunea privind plata de reglementare şi monitorizare, aprobată prin hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr.17 din 02.06.2010.

Potrivit estimărilor ANRCETI, cuantumul stabilit al plăţii de reglementare şi monitorizare va fi suficent pentru asigurarea autonomiei financiare a instituţiei şi acoperirea cheltuielilor necesare pentru exercitarea atribuţiilor acesteia prevăzute de legislaţia în vigoare.

În anul 2011, cuantumul plăţii de reglementare şi monitorizare constituie 0,2 la sută din volumul venitului provenit din activităţile practicate în domeniul comunicaţiilor electronice de către furnizorii autorizaţi.

1 noiembrie 2011

Ultima actualizare: 1/11/2011