Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

17 Aprilie, 2024

De astazi, se pot depune cereri de portare a numerelor de telefon mobil

Incepand de astazi, 1 iulie 2013, portabilitatea numerelor de telefon mobil este disponibilă şi pentru utilizatorii din R. Moldova. „De azi, oricine va dori să-şi schimbe furnizorul de servicii de telefonie mobilă, fără aşi schimba numarul de telefon, o poate face prin depunerea cererii de portare la unul din oficiile comerciale ale furnizorului pe care l-a ales. În maximum 5 zile, numărul său va functiona în noua reţea”, a comunicat Sergiu Sîtnic, directorul Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI).

Portabilitatea numerelor este un serviciu destinat utilizatorilor de telefonie care permite acestora să-şi păstreze numărul de telefon atunci când schimbă furnizorul de servicii de telefonie. Se poate porta orice număr de telefon mobil, indiferent de tehnologia utilizată (GSM, CDMA 2000, 3G, 4G), de tipul de serviciu furnizat, de modalitatea de plată (cartelă preplătită sau abonament), de faptul dacă abonatul are sau nu are contract scris cu furnizorul respectiv.

Utilizatorul poate alege ca portarea numărului său de telefon să fie realizată în termen de 5 zile lucrătoare sau, la solicitare, într-un termen mai mare, dar care nu va depăşi 30 de zile calendaristice. Totodată, utilizatorul are dreptul de a revoca cererea sa de portare a numărului cel târziu cu 24 de ore înainte de data şi ora stabilită pentru realizarea portării. Informarea cu privire la procesul de portare a numerelor se efectuează de către furnizorii serviciilor de telefonie mobilă prin serviciile de relaţii cu clienţii şi prin alte mijloace de informare (prin telefon, e-mail şi SMS).

Pentru informarea utilizatorilor care vor apela numere portate, furnizorii vor transmite, în mod gratuit, un ton distinctiv, prin care utilizatorii vor fi atenţionaţi că numărul apelat este portat în altă reţea, iar tariful către acest număr este mai mare decât tariful în reţeaua în care se află. Utilizatorii au la dispoziţie o pagină de Internet www.portare.md, dezvoltată de către Administratorul bazei de date centralizate pentru portabilitatea numerelor, prin care utilizatorii pot afla dacă un număr sau altul a fost sau nu portat. Aceştia pot găsi informaţii utile despre portabilitatea numerelor de telefon şi pe pagina electronică a ANRCETI: www.anrceti.md.

ANRCETI consideră că lansarea portabilităţii numerelor va asigura utilizatorilor de servicii de telefonie o mai mare libertate de alegere şi va înlătura încă o barieră importantă din calea dezvoltării concurenţei pe piaţa comunicaţiilor electronice. În aceste condiţii este de aşteptat ca presiunea concurenţială suplimentară pe care o creează disponibilitatea portabilităţii să determine furnizorii să depună eforturi suplimentare pentru menţinerea utilizatorilor/abonaţilor prin programe de fidelizare tot mai convingătoare, să ofere servicii tot mai atractive şi condiţii mai bune de furnizare a serviciilor pentru a atrage noi utilizatori, a declarat directorul ANRCETI. El a subliniat că succesul portabilităţii va fi reflectat nu numai de cuantumul numerelor telefonice portate, dar, mai ales, de eforturile pe care le vor face furnizorii pentru a-si păstra abonaţii.

Implementarea portabilităţii numerelor este prevăzută de Legea comunicaţiilor electronice şi corespunde standardelor Uniunii Europene. Conform acestei legi, ANRCETI a elaborat Programul de implementare a portabilităţii numerelor în R. Moldova pentru anii 2011 – 2013, document aprobat, în 2011, de organul central de specialitate. Lansarea portabilităţii numerelor în reţelele publice de telefonie fixă este preconizată pentru 31 iulie 2013.   

1 iulie 2013

Ultima actualizare: 1/07/2013