Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

28 Ianuarie, 2023

Principalii indicatori ai pieței serviciilor de telefonie fixă au continuat să scadă în anul 2020

În anul 2020, piața serviciilor de telefonie fixă, a continuat să înregistreze scăderi. Numărul total de abonați s-a micșorat, comparativ cu anul 2019, cu 4,1% și a însumat 1,03 mil., volumul total de trafic s-a diminuat cu 0,6% și a alcătuit peste 1,1 mld. minute, iar volumul total al veniturilor pe această piață a scăzut cu 14,4% și a totalizat 379,6 mil. lei.

Potrivit datelor statistice prezentate ANRCETI de către 24 furnizori activi pe piața respectivă, numărul abonaților S.A.”Moldtelecom” a scăzut cu 4,2% și a alcătuit circa 920 mii, iar numărul abonaților furnizorilor alternativi s-a diminuat cu 3,5% și a constituit puțin peste 107,7 mii. Urmare a acestei evoluții, rata de penetrare a telefoniei fixe raportată la 100 de locuitori a scăzut, față de anul 2019, cu 1,1 puncte procentuale și a alcătuit 38,9%.

Analiza traficului de voce în reţelele de telefonie fixă arată că: traficul către reţelele internaţionale a scăzut - cu 31,1%, traficul către alte reţele fixe s-a diminuat cu 19,1%, iar traficul către reţelele mobile – cu 6,1%. Totodată, traficul mediu lunar de voce per abonat (MoU) a crescut cu 4,1% și a alcătuit 142 minute (două ore şi 22 minute), iar durata medie a unui apel a fost de 2,7 minute, în creștere cu 13,9%.

În perioada de raport, venitul mediu lunar per abonat (ARPU) s-a redus cu 11,3% și a constituit 30 lei. S.A.”Moldtelecom” a înregistrat un ARPU de 31,5 lei (în scădere cu 11,9%), iar furnizorii alternativi – un ARPU de 17,9 lei (în scădere cu 2,6%).

La 31 decembrie 2020, S.A.”Moldtelecom” deținea, în funcție de volumul de vânzări înregistrat, o cotă de piață de 93,8%.

1 aprilie 2021 

Ultima actualizare: 1/04/2021