Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

21 Mai, 2024

ANRCETI începe consultarea proiectului privind identificarea unei noi pieţe relevante

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI – www.anrceti.md) expune pe pagina sa de Internet, pentru consultare publică, proiectul de hotărâre al Consiliului său de administraţie privind identificarea unei noi pieţe relevante – piaţa de terminare a apelurilor voce în reţelele individuale de telefonie mobilă. Consultarea se va desfăşura până la 20 aprilie 2010, aceasta fiind şi data limită de prezentare a recomandărilor pe marginea documentului.

Proiectul a fost elaborat în temeiul art. 51 din Legea comunicaţiilor electronice şi se bazează pe Analiza pieţei de terminare a apelurilor voce în reţelele individuale de telefonie mobilă. Lucrarea dată a fost efectuată de către Agenţie în conformitate cu prevederile Regulamentului privind identificarea şi analiza pieţelor relevante din domeniul comunicaţiilor electronice şi desemnarea furnizorilor de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice cu putere semnificativă pe aceste pieţe. Analiza a fost înfăptuită cu consultarea experţilor străini din cadrul proiectului de asistenta tehnică oferit Agenţiei de către Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare.

Potrivit Notei informative, au fost analizate trei pieţe de terminare a apelurilor în reţelele individuale de telefonie mobilă care aparţin societăţilor pe acţiuni „Orange-Moldova”, „Moldcell” şi „Moldtelecom”. Piaţa nominalizată cuprinde transmiterea apelurilor de la punctul de interconectare la punctul terminal al reţelei (locaţia abonatului de destinaţie sau a terminalului).

În urma analizei efectuate, s-a constatat existenţa barierelor pentru intrarea furnizorilor alternativi pe piaţa dată, lipsa concurenţei efective, precum şi faptul că prevederile Legii cu privire la protecţia concurenţei nu sunt suficiente pentru a preveni sau a redresa situaţia existentă. Agenţia a tras concluzia că piaţa nominalizată este susceptibilă reglementării preventive.

După aprobarea proiectului de hotărâre, Agenţia va efectua analiza completă a pieţei de terminare a apelurilor voce în reţelele individuale de telefonie mobilă pentru a determina furnizorii care deţin o putere semnificativă pe ea şi a stabili obligaţii preventive speciale ce urmează a fi impuse acestor furnizori.

Piaţa de terminare a apelurilor voce în reţelele individuale de telefonie mobilă este a treia din lista celor 10 pieţe definite de Agenţie pentru efectuarea analizei de identificare a pieţelor susceptibile reglementării preventive din partea regulatorului.

Persoanele interesate pot expedia comentarii şi recomandări asupra proiectului supus consultării publice pe adresa: office@anrceti.md. Telefon de contact: 251-337.

1 aprilie 2010

Ultima actualizare: 2/04/2010