Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

25 Februarie, 2024

ANRCETI a aprobat noi indicatori de calitate pentru serviciile de comunicaţii electronice şi metodologia de măsurare a parametrilor de calitate a serviciilor respective

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) a aprobat, în cadrul şedinţei publice de joi, 28 februarie 2019, Hotărârea Consiliului de Administraţie privind indicatorii de calitate pentru serviciile de comunicaţii electronice și Hotărârea privind aprobarea Metodologiei de măsurare și evaluare a parametrilor de calitate a serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului, furnizate prin intermediul rețelelor publice mobile celulare terestre GSM, UTMS și LTE în benzile de frecvențe 800, 900, 1800, 2100 și 2600 MHz. Documentele respective vor fi publicate în Monitorul Oficial al RM şi intră în vigoare la data de 15 martie 2019.

Scopul elaborării noilor acte normative ale ANRCETI este asigurarea unei înțelegeri mai bune din partea utilizatorilor finali a informației privind calitatea serviciilor de telefonie mobilă (servicii voce şi SMS) şi serviciilor de transfer al datelor, fără necesitatea ca aceştia să aibă cunoştinţe profunde în materie de tehnologii.

Furnizorii de comunicaţii electronice vor prezenta ANRCETI şi vor publica pe site-urile lor informațiile privind calitatea serviciilor de comunicații electronice pentru două categorii de indicatori de calitate – indicatori de calitate administrativi, cum ar fi: termenul de conectare iniţială la reţea, frecvenţa reclamaţiilor utilizatorilor finali, frecvenţa reclamării deranjamentelor şi termenul de remediere al acestora, termenul de soluţionare al reclamaţiilor etc. și indicatori de calitate tehnici, printre care consemnăm:
a) Indicatori aferenţi serviciilor de telefonie mobilă – rata de blocare a apelurilor, rata apelurilor întrerupte, timpul de stabilire a apelului, rata de acoperire cu servicii voce şi rata SMS-urilor livrate cu succes;
b) Indicatori aferenţi serviciilor de acces la Internet mobil în bandă largă – viteza de transfer al datelor, timpul de descărcare completă a paginii web, întârzierea de transfer al pachetelor de date, rata de acoperire a populaţiei cu servicii de date etc.;
c) Indicatori aferenţi serviciilor de acces la Internet fix în bandă largă – viteza de transfer al datelor, întârzierea de transfer al pachetelor de date, variaţia întârzierii, rata pierderilor de pachete de date.

Metodologia de măsurare şi evaluare a parametrilor de calitate, aprobată astăzi de ANRCETI, stabilește cadrul organizatoric și metodologic al procesului de măsurare și de evaluare a parametrilor de calitate a serviciilor de telefonie mobilă, SMS-urilor și serviciilor de transfer al datelor, furnizate prin intermediul rețelelor publice mobile celulare terestre GSM, UTMS și LTE.

Proiectul prevede utilizarea, de către I.P. „Serviciul Național de Management al Frecvențelor Radio” a metodologiei propuse, în vederea asigurării asistenței tehnice necesare ANRCETI pentru:
a) monitorizarea și controlul respectării obligațiilor stabilite în condițiile de licență şi în alte acte normative vizând calitatea serviciilor de comunicații electronice mobile şi acoperirea cu reţele şi servicii de comunicaţii electronice mobile;
b) analiza, din perspectiva utilizatorilor finali, a calităţii şi performanţei reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice mobile prin efectuarea automată a testărilor în teren.

De asemenea, în proiect se propune posibilitatea utilizării metodologiei și de către furnizorii de rețele și servicii mobile pentru măsurarea şi evaluarea calităţii serviciilor de comunicaţii electronice mobile în vederea raportării ANRCETI a informaţiilor respective, conform prevederilor Legii comunicaţiilor electronice nr. 241/2007.

Printre scopurile urmărite de proiect este maximizarea preciziei măsurătorilor și oferirea posibilităţii de a face o analiză comparativă a rezultatelor acestor măsurări între furnizori.

Totodată, directorul ANRCETI Octavian RĂU aduce mulţumiri Ministerului Economiei şi Infrastructurii al RM, specialiştilor din cadrul I.P. „Serviciul Național de Management al Frecvențelor Radio” pentru suportul acordat în procesul elaborării actelor în cauză, precum şi operatorilor care activează în acest domeniu, pentru dialogul constructiv purtat în vederea definitivării şi aprobării acestor acte normative.

Foto

1 martie 2019

Ultima actualizare: 1/03/2019