Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

22 Iunie, 2024

ANRCETI a modificat Anexa la Instrucţiunea privind plata de reglementare şi monitorizare

Consiliul de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) a aprobat prin Hotărârea sa nr.2 din 23.01.2013 unele modificări şi completări la Anexa Instrucţiunii privind plata de reglementare şi monitorizare. Hotărârea a intrat în vigoare vineri, 1 februarie, odată cu publicarea ei în „Monitorul Oficial al Republicii Moldova”.

Anexa documentului menţionat conţine formularul tipizat al Raportului privind venitul provenit din activitatea în domeniul comunicaţiilor electronice, formular pe care furnizorii de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice î-l completează şi-l prezintă trimestrial la ANRCETI. Revizuirea formularului a fost cauzată de modificarea rechizitelor bancare ale ANRCETI (în legătură cu trecerea la o altă filială din cadrul aceleiaşi bănci - BC „Moldindconbank” S.A.) şi de necesitatea detalierii modalităţilor de prezentare a rapoartelor respective la ANRCETI.

Noua redacţie a formularului conţine rechizitele bancare noi ale ANRCETI şi detalii despre modalităţile de prezentare la ANRCETI a rapoartelor privind venitul provenit din activitatea în domeniul comunicaţiilor electronice.

Conform hotărârii Consiliului de Administraţie, rapoartele menţionate pot fi prezentate la ANRCETI prin fax sau în formă electronică la adresa de e-mail: plata.reglementare@anrceti.md şi în unul din următoarele moduri: (i) prin depunere, personal sau de către un reprezentant al furnizorului de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice, sub luare de semnătură; (ii) prin serviciul poştal de trimitere recomandată cu confirmare de primire la adresa ANRCETI: bd. Ştefan cel Mare 134, of. 410, mun. Chişinău.

Instrucţiunea privind plata de reglementare şi monitorizare a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 17 din 02.06.2010. Ea stabileşte procedura de raportare a veniturilor provenite din activitatea în domeniul comunicaţilor electronice, modul de calcul şi termenele de achitare a plăţii de reglementare şi monitorizare. Instrucţiunea este obligatorie pentru toţi furnizorii de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice. Pentru încălcarea prevederilor acesteia, ei poartă răspundere, conform legislaţiei în vigoare.

1 februarie 2013

Ultima actualizare: 1/02/2013