Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

26 Februarie, 2024

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) informează că ședința Consiliului de Administrație anunțată pentru 29 martie 2023 se va desfășura la data de 06 aprilie 2023 ora 11.00.

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) anunță desfășurarea, la data de 06 aprilie 2023, ora 11.00, a ședinței Consiliului de Administrație la care vor fi examinate şi supuse aprobării proiecte de hotărâri ale Consiliului de Administraţie pe următoarele trei subiecte:
1. măsurile de reglementare preventivă a pieței accesului utilizatorilor finali, persoane fizice și juridice, la un post fix din rețeaua publică de telefonie (Piaţa 1);
2. măsurile de reglementare preventivă a pieței de terminare a apelurilor voce în rețelele proprii de telefonie fixă (Piața 3);
3. măsurile de reglementare preventivă a pieței de terminare a apelurilor voce în rețelele proprii de telefonie mobilă (Piața 7);

Urmare a finalizării analizelor Pieței 1, Pieței 3 și Pieței 7, ANRCETI publică versiunile finale ale acestora.

Proiectele menționate au fost consultate public în perioada 27.02.2023-20.03.2023 pe pagina web oficială a ANRCETI www.anrceti.md.

Potrivit notei informative care însoțește proiectul 1, ANRCETI a stabilit că piața respectivă nu mai întrunește respectarea testului celor trei criterii și demonstrează că această piață nu mai este susceptibilă reglementării preventive, propunând retragerea obligațiilor speciale preventive impuse anterior în sarcina S.A.”Moldtelecom”. Comentariile și propunerile parvenite din partea părților interesate au fost incluse în Sinteza recomandărilor nr. 1.

În nota informativă nr. 2 și nr. 3 se menționează că atât piața 3, cât și piața 7 rămân în continuare susceptibile reglementării preventive, toți furnizorii de telefonie fixă și mobilă au putere semnificativă pe aceste piețe, însă puterea de influență a lor este diferită. În urma analizei efectuate în iterația 6, ANRCETI propune extinderea măsurilor speciale preventive de reglementare a piețelor 3 și 7 supra apelurilor provenite de la numere ale statelor din Uniunea Europeană (UE) și celor din Spațiul Economic European (SEE), pentru a le acorda tratamentul tarifar similar celor naționale. Propunerile parvenite pe marginea documentelor respective se regăsesc în Sinteza recomandărilor nr. 2.

 

Detalii suplimentare despre proiectele incluse în agenda ședinței publice pot fi obținute la telefoanele 022 251 303, 022 251 337.

05 aprilie 2023

Ultima actualizare: 5/04/2023