Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

31 Martie, 2023

Decizii ale Consiliului de Administraţie

original

D.C.A. nr. 232 din 22.10.2012

Decizie privind suspendarea temporară pe o perioadă de 2 luni, Licenţa seria A MMII nr.024015 eliberată Î.M. „Eventis Mobile” S.R.L. la 26 decembrie 2006, pentru genul de activitate: „Prestarea serviciilor de telefonie mobilă celulară, standardul GSM, în banda de frecvenţe 900/1800 MHz"

PDF, 121.76 KB

original

D.C.A. nr. 231 din 22.10.2012

Decizie privind prelungirea termenului de valabilitate a licenţei seria AA nr.082424 din 19.05.2012 eliberată „Orange Moldova” S.A., pentru utilizarea temporară a frecvenţelor radio: 2540-2560 MHz şi 2660-2680 MHz în scopul testării tehnologiei de acces în standardul LTE pentru o perioadă de valabilitate de o lună, din data de 22.10.2012 pînă la 22.11.2012.

PDF, 145.44 KB

original

D.C.A. nr. 206 din 20.09.2012

Decizie privind prelungirea termenului de valabilitate a Licenţei seria AA nr.082424 din 19.05.2012 eliberată „Orange Moldova” S.A., pentru utilizarea temporară a frecvenţelor radio: 2540-2560 MHz şi 2660-2680 MHz în scopul testării tehnologiei de acces în standardul LTE pentru o perioadă de valabilitate de o lună, din data de 20.09.2012 pînă la 20.10.2012.

PDF, 145.76 KB

original

D.C.A. nr. 201 din 18.09.2012

Decizie privind reperfectarea Licenţei seria AA nr. 065597 din 02 februarie 2010, eliberată A.O. „TEMMA”, pentru genul de activitate „Utilizarea frecvenţelor şi canalelor radio în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice”, prin modificarea datelor de identificare conform Certificatului de înregistrare.

PDF, 122.25 KB

original

D.C.A. nr. 200 din 18.09.2012

Decizie privind reperfectarea Licenţei seria AA nr. 062486 din 20 iulie 2011, eliberată SRL „ELECHSERVICE GRUP”, pentru genul de activitate „Utilizarea frecvenţelor şi canalelor radio în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice”, prin schimbarea adresei juridice: str. Mihai Viteazul, 18, mun. Bălţi, Republica Moldova

PDF, 124.02 KB

original

D.C.A. nr. 191 din 06.09.2012

Decizie privind reperfectarea licenţei seria AA nr. 062415 din 22 martie 2011, eliberată Î.C.S. „PRIME TV” SRL, din mun. Chişinău, pentru:„Utilizarea canalelor radio în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice”, prin completarea cu dreptul de utilizare a următoarelor canale radio: 45 TV - mun. Chişinău, 35 TV - or. Ştefan Vodă, 56 TV - or. Cahul, 45 TV - or. Căuşeni, 60 TV - or. Teleneşti,  42 TV - or. Orhei, 47 TV - or. Hînceşti, 57 TV - or. Edineţ.

PDF, 124.79 KB

original

D.C.A. nr. 190 din 06.09.2012

Decizie privind reperfectarea licenţei seria AA nr. 062460 din 18 MAI 2011, eliberată Î.C.S. „TELEFE M INTERNATIONAL” SRL, pentru genul de activitate „Utilizarea frecvenţelor şi canalelor radio în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice”, prin completarea cu dreptul de utilizare a următoarelor frecvenţe radio: 104,7 MHz în or. Cahul, 95,8 MHz în or. Donduşeni, 105,3 MHz în or. Ungheni, 91,0 MHz în or. Bălţi, 98,0 MHz în or. Comrat, 88,7 MHz în or. Edineţ, 93,4 MHz în or. Făleşti, 88,4 MHz în or. Căuşeni, 90,6 MHz în or. Cimişlia, 94,4 MHz în or. Teleneşti.

PDF, 128.06 KB

original

D.C.A. nr. 186 din 30.08.2012

Decizie privind eliberarea licenţei pentru:„Utilizarea frecvenţelor şi canalelor radio în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice”, (difuzarea serviciilor de programe audiovizuale pe cale radioelectrică terestră, frecvenţa 70,46 MHz, or. Călăraşi) SC „ML-COM” SRL

PDF, 123.01 KB

original

D.C.A. nr. 185 din 30.08.2012

Decizie privind eliberarea licenţei pentru:„Utilizarea frecvenţelor şi canalelor radio în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice”, (difuzarea serviciilor de programe audiovizuale pe cale radioelectrică terestră, frecvenţa 101.3 MHz în s. Lozova, rl. Străşeni) „ART-CLUB” SRL

PDF, 123.26 KB

original

D.C.A. nr. 184 din 30.08.2012

Decizie privind eliberarea licenţei pentru:„Utilizarea frecvenţelor şi canalelor radio în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice”, canalul 45 de televiziune în s. Sipoteni, rl. Călăraşi SC „ML-COM” SRL

PDF, 122.79 KB

original

D.C.A. nr. 183 din 30.08.2012

Decizie privind cesionarea integrală a Licenţei seria AA nr. 065486 din 17 iunie 2010 deţinută de SRL „Top-Media”, pentru genul de activitate „Utilizarea canalelor radio de televiziune în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice” de către SRL „Real Radio”

PDF, 124.71 KB

original

D.C.A. nr. 176 din 20.08.2012

Decizie privind suspendarea temporară a Licenţei Seria A MMII nr. 024015 din 26 decembrie 2006 eliberate Î.M. „Eventis Mobile” S.R.L.

PDF, 122.07 KB

original

D.C.A. nr. 169 din 13.08.2012

Decizie privind reperfectarea licenţelor  seria AA nr. 065667 din 27 ianuarie 2009 şi seria AA nr. 065660 din 22 octombrie 2010, eliberate SRL „RADIO-RBS”, pentru genul de activitate „Utilizarea frecvenţelor şi canalelor radio în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice"

PDF, 125.94 KB

original

D.C.A. nr. 167 din 03.08.2012

Decizie privind reperfectarea licenţei seria AA nr. 065667 din 27 ianuarie 2009 şi seria AA nr. 065660 din 22 octombrie 2010, eliberate SRL „RADIO-RBS”, pentru genul de activitate „Utilizarea frecvenţelor şi canalelor radio în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice"

PDF, 119.74 KB

original

D.C.A. nr. 158 din 24.07.2012

Decizie privind reînnoirea licenţei de utilizare temporară a canalelor 58 şi 61 în scopul continuării efectuării lucrărilor de testare a emiţătoarelor digitale standard DVB-T2, eliberată  Î.S. „Radiocomunicaţii” pe o perioadă de 6 luni

PDF, 147.86 KB

original

D.C.A. nr. 153 din 19.07.2012

Decizie privind prelungirea termenului de valabilitate a licenţei de utilizare temporară a frecvenţelor radio 2540-2560 MHz şi 2660-2680 MHz

PDF, 146.9 KB

original

D.C.A. nr. 146 din 27.06.2012

Decizie privind modificarea şi completarea condiţiilor de licenţă „Prestarea serviciilor de telefonie celulară mobilă, standardul GSM” Î.M. „Moldcell” S.A.

PDF, 123.87 KB

original

D.C.A. nr. 143 din 21.06.2012

Decizie privind suspendarea temporară a Licenţei Seria A MMII nr. 024015 din 26 decembrie 2006 eliberate Î.M. „Eventis Mobile” S.R.L.

PDF, 121.87 KB

original

D.C.A. nr. 101 din 18.04.2012

Decizie privind retragerea Licenţei Seria AA nr. 065113 eliberată  S.R.L. „Noile Idei Televizate” la data de 23.05.2008 pentru Construirea, întreţinerea, exploatarea, precum şi crearea posturilor de televiziune prin eter

PDF, 119.57 KB

original

D.C.A. nr. 92 din 05.04.2012

Decizie privind reperfectarea licenţei, eliberată SRL „ŞTIRI MEDIA GRUP”, de utilizare a frecvenţelor şi canalelor

PDF, 123.15 KB