Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

28 Mai, 2024

Decizii ale Consiliului de Administraţie

original

D.C.A. nr. 185 din 30.08.2012

Decizie privind eliberarea licenţei pentru:„Utilizarea frecvenţelor şi canalelor radio în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice”, (difuzarea serviciilor de programe audiovizuale pe cale radioelectrică terestră, frecvenţa 101.3 MHz în s. Lozova, rl. Străşeni) „ART-CLUB” SRL

PDF, 123.26 KB

original

D.C.A. nr. 184 din 30.08.2012

Decizie privind eliberarea licenţei pentru:„Utilizarea frecvenţelor şi canalelor radio în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice”, canalul 45 de televiziune în s. Sipoteni, rl. Călăraşi SC „ML-COM” SRL

PDF, 122.79 KB

original

D.C.A. nr. 183 din 30.08.2012

Decizie privind cesionarea integrală a Licenţei seria AA nr. 065486 din 17 iunie 2010 deţinută de SRL „Top-Media”, pentru genul de activitate „Utilizarea canalelor radio de televiziune în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice” de către SRL „Real Radio”

PDF, 124.71 KB

original

D.C.A. nr. 182 din 24.08.2012

Decizie privind privind reperfectarea Licenţelor seria AA nr.065666 din 13 octombrie 2010 de utilizare a resurselor de numerotare (blocul de numere Premium Rate „900 02000-900 02999”) şi seria AA  nr. 081571 din 15 noiembrie 2011 de utilizare a resurselor de numerotare (blocurile de numere Premium Rate „900 03000-900 03999; 900 04000-900 04999; 900 15000-900 15999; 900 16000-900 16999; 900 78000-900 78999”), prin modificarea denumirii: din  „Premium Network” S.R.L. în Întreprinderea cu Capital Străin „Premium Network”  S.R.L.

PDF, 129.12 KB

original

D.C.A. nr. 181 din 23.08.2012

Decizie privind retragerea Licenţei Seria AA nr. 065057 din 03 aprilie 2008, genul de activitate: „Prestarea serviciilor în domeniul informaticii”, eliberate Societăţii cu Răspundere Limitată „ADISAN - SERVICE”

PDF, 113.13 KB

original

D.C.A. nr. 180 din 23.08.2012

Decizie privind retragerea Licenţei Seria AA nr. 065010 din 07 martie 2008, genul de activitate: „Prestarea serviciilor în domeniul informaticii”, eliberate Societăţii cu Răspundere Limitată „ARTARINA GRUP”

PDF, 113.07 KB

original

D.C.A. nr. 179 din 23.08.2012

Decizie privind retragerea Licenţei Seria AA nr.  065021 din 21 martie 2008, genul de activitate: „Prestarea serviciilor în domeniul informaticii”, eliberate Societăţii Comerciale „ZILNIC INFO” S.R.L.

PDF, 112.98 KB

original

D.C.A. nr. 178 din 23.08.2012

Decizie privind retragerea Licenţei Seria AA nr. 065013 din 07 martie 2008, genul de activitate: „Prestarea serviciilor în domeniul informaticii”, eliberate „GROX-PLUS” S.R.L.

PDF, 112.7 KB

original

D.C.A. nr. 177 din 22.08.2012

Decizie privind eliberarea licenţei de utilizare a resurselor de numerotare „Moldtelecom” S.A.

PDF, 130.85 KB

original

D.C.A. nr. 176 din 20.08.2012

Decizie privind suspendarea temporară a Licenţei Seria A MMII nr. 024015 din 26 decembrie 2006 eliberate Î.M. „Eventis Mobile” S.R.L.

PDF, 122.07 KB

original

D.C.A. nr. 175 din 17.08.2012

Decizie privind eliberarea licenţei de utilizare a resurselor de numerotare Î.M. „Orange Moldova” S.A

PDF, 125.65 KB

original

D.C.A. nr. 174 din 17.08.2012

Decizie privind declararea nevalabilităţii deciziilor de atribuire a resurselor de numerotare, eliberate Î.M. „Orange Moldova” S.A.

PDF, 121.25 KB

original

D.C.A. nr. 173 din 17.08.2012

Decizie privind eliberarea licenţei de utilizare a resurselor de numerotare S.A. „Moldtelecom”

PDF, 130.1 KB

original

D.C.A. nr. 172 din 17.08.2012

Decizie privind eliberarea licenţei de utilizare a resurselor de numerotare S.A. „Moldtelecom”

PDF, 122.45 KB

original

D.C.A. nr. 171 din 16.08.2012

Decizie privind eliberarea licenţei pentru Servicii de creare, implementare şi de asigurare a funcţionării sistemelor informaţionale automatizate de importanţă statală, inclusiv a produselor program, „TACHII GRUP” S.R.L.

PDF, 114.67 KB

original

D.C.A. nr. 170 din 16.08.2012

Decizie privind eliberarea licenţei pentru Servicii de creare, implementare şi de asigurare a funcţionării sistemelor informaţionale automatizate de importanţă statală, inclusiv a produselor program, „ŞOIM PLUS” S.R.L.

PDF, 115.03 KB

original

D.C.A. nr. 169 din 13.08.2012

Decizie privind reperfectarea licenţelor  seria AA nr. 065667 din 27 ianuarie 2009 şi seria AA nr. 065660 din 22 octombrie 2010, eliberate SRL „RADIO-RBS”, pentru genul de activitate „Utilizarea frecvenţelor şi canalelor radio în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice"

PDF, 125.94 KB

original

D.C.A. nr. 168 din 06.08.2012

Decizie privind eliberarea licenţei de utilizare a resurselor de numerotare „ROXNET-COM” S.R.L

PDF, 130.72 KB

original

D.C.A. nr. 167 din 03.08.2012

Decizie privind reperfectarea licenţei seria AA nr. 065667 din 27 ianuarie 2009 şi seria AA nr. 065660 din 22 octombrie 2010, eliberate SRL „RADIO-RBS”, pentru genul de activitate „Utilizarea frecvenţelor şi canalelor radio în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice"

PDF, 119.74 KB

original

D.C.A. nr. 166 din 31.07.2012

Decizie privind reperfectarea Licenţei de utilizare a resurselor  de numerotare seria AA nr. 082438, eliberată S.A. „Moldtelecom”

PDF, 126.56 KB