Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

23 Iunie, 2024

Decizii cu privire la stabilirea si publicarea condițiilor de acces pe proprietatea publica / privată

 

În virtutea prevederilor Legii nr. 28/2016, precum și analizând situația creată sub toate aspectele de fapt și de drept, ANRCETI a elaborat și adoptat un șir de decizii cu privire la stabilirea și publicarea condițiilor de acces de către entitățile publice vizate, acestea fiind obligate:

  • să stabilească şi să publice în termen de 30 zile de la data primirii prezentei decizii, condiţiile de acces, potrivit prevederilor art. 7 în corelare cu art. 9 din Legea nr. 28/2016;

  • să transmită ANRCETI, în copie, condițiile de acces, în termen de 3 zile lucrătoare din data publicării acestora, conform art. 8 alin. (1) din Legea nr. 28/2016;

  • să nu admită orice acte care ar putea perturba serviciile furnizate de către furnizorii de comunicații electronice prin intermediul proprietăţii/infrastructurii fizice care este deținută (administrată) de titularul de administrare şi la care furnizorii au deja realizat accesul în baza relaţiilor contractuale/administrative anterioare [în special, să nu încalce drepturile furnizorului prevăzute în art. 4 alin. (5) lit. b) şi lit. e) din Legea nr. 28/2016: (i) prin deconectarea de la sursa de energie electrică a echipamentelor/rețelei publice de comunicații electronice şi (ii) prin limitarea/blocarea accesului furnizorului la acestea].

Ultima actualizare: 19/04/2023