Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

26 Februarie, 2024

Consultare publică a trei proiecte de hotărâri ale Consiliului de Administrație

Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI) anunță consultarea publică a următoarelor proiecte de hotărâri:
1. proiectul privind modificarea Hotărârii Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 32/2022 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile poştale din sfera serviciului poştal universal furnizate de Î.S.”Poșta Moldovei”;
2. proiectul privind limitarea numărului de licenţe pentru utilizarea frecvenţelor/canalelor radio în banda de frecvențe [174-230 MHz] în scopul furnizării rețelelor și serviciilor de comunicații electronice în sistemul digital terestru de radiodifuziune (T-DAB+), a multiplexelor naționale: DAB + A; DAB+ B;
3. proiectul privind aprobarea Condiţiilor speciale tip de licenţă pentru utilizarea frecvenţelor/canalelor radio în banda de frecvențe [174-230 MHz] în scopul furnizării rețelelor și serviciilor de comunicații electronice în sistemul digital terestru de radiodifuziune (T-DAB+), a multiplexelor naționale/regionale: DAB + A; DAB+ B.

Consultarea publică se va desfășura până la data de 21 aprilie 2023, aceasta fiind data limită de prezentare a recomandărilor pe marginea proiectelor respective.

În nota informativă nr. 1, autorii afirmă că, modificarea acestui proiect a fost condiționată de creșterea semnificativă a prețurilor pentru resursele energetice din cauza ultimelor evoluții de pe piețele regionale de energie. Toate acestea au avut un impact negativ asupra activității sectorului de comunicații poștale, inclusiv asupra Î.S.”Poșta Moldovei”. Totodată, întrucât tarifele actuale au fost aprobate în anul 2022 (HCA nr. 32/2022), acestea au fost calculate în baza costurilor pentru anul 2019. Astfel, indicatorii economici obținuți de Î.S.”Poșta Moldovei” în anul 2020 nu au putut fi utilizați pentru determinarea tarifelor.

Ținând cont de cele menționate, în vederea acoperii costurilor generate de furnizarea serviciilor din sfera serviciului poștal universal și în vederea asigurării unei activități eficiente a furnizorului, Î.S.„Poșta Moldovei” a prezentat ANRCETI spre examinare și aprobare proiectul de modificare a tarifelor pentru serviciile poștale din sfera serviciului poștal universal.

Tarifele pentru serviciile poștale din sfera SPU propuse urmează să intre în vigoare din data de 1 iunie 2023.

Potrivit notei informative nr. 2, autorii menționează că numărul licențelor pentru utilizarea frecvenţelor/canalelor radio în banda de frecvențe [174-230 MHz] în scopul furnizării rețelelor și serviciilor de comunicații electronice în sistemul digital terestru de radiodifuziune (T-DAB+), a multiplexelor: DAB + A; DAB+ B este limitat. Astfel, licenţele respective vor fi acordate gratis, prin concurs de tip deschis, cu participare internaţională şi cu aplicarea procedurii de selectare comparativă, organizat de către ANRCETI conform criteriilor de selectare şi procedurii stabilite de către ANRCETI. Cantitatea maximă de spectru radio în banda de frecvențe [174-230 MHz] ce poate fi solicitată de către acelaşi solicitant, și asupra căreia același participant la concurs poate deține drepturi de utilizare după finalizarea concursului, nu se limitează.

Potrivit notei informative nr. 3, proiectul respectiv prevede aprobarea Condiţiilor speciale de licenţă pentru utilizarea frecvenţelor/canalelor radio din banda de frecvențe [174-230 MHz] în scopul furnizării rețelelor și serviciilor de comunicații electronice în sistemul digital terestru de radiodifuziune (T-DAB+), a multiplexelor naționale/regionale: DAB+A și DAB+B, care sunt parte integrantă a licenţei pentru utilizarea canalelor radio 11 și 12 în banda de frecvențe [174-230 MHz] în scopul furnizării rețelelor și serviciilor de comunicații electronice în sistemul digital terestru de radiodifuziune (T-DAB+), a multiplexelor naționale/regionale: DAB+A/DAB+B, şi conţine cerinţele care urmează a fi respectate, obligatoriu, de către titularul acestei licențe, la furnizarea reţelelor publice/multiplexelor cu acoperire națională/regională şi serviciilor de comunicaţii electronice accesibile publicului în sistem digital terestru de radiodifuziune, precum și drepturile titularului de licență.

Persoanele interesate pot expedia comentarii şi recomandări asupra proiectelor supuse consultării publice, în scris, prin poştă pe adresa ANRCETI: bd. Ştefan cel Mare, 134, MD-2012, mun. Chişinău, prin fax: 022222885 sau prin e-mail la adresa: office@anrceti.md.

Informaţii suplimentare vizând proiectele pot fi obţinute la tel: 022251303 - D. Griciuc, 022251334- P. Basiul și 022251312 - A. Baidauz.

31 martie 2023

Ultima actualizare: 6/04/2023