Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

22 Aprilie, 2024

ANRCETI anunță consultarea publică a proiectelor de hotărâri ale CA privind modificarea Obligaţiilor speciale preventive impuse furnizorilor de rețele de telefonie fixă și mobilă pe pieţele de terminare a apelurilor voce

Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI) a expus pe pagina web www.anrceti.md spre consultare publică proiectele de hotărâri ale Consiliului de Administraţie privind modificarea Obligaţiilor speciale preventive impuse furnizorilor de rețele de telefonie fixă și mobilă pe pieţele de terminare a apelurilor voce în reţelele de telefonie fixă și mobilă.

Consultarea se va desfășura până la data de 21 martie 2022, aceasta fiind data limită de prezentare a recomandărilor asupra documentelor.

Conform Notei informative, proiectele expuse spre consultare publică au fost elaborate în temeiul art. 6 alin. (2) din Legea comunicațiilor electronice nr. 241/2007 în vederea implementării Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind reducerea tarifelor de furnizarea serviciilor de roaming internațional și a celor de apeluri internaționale între cele două state, semnat la Chișinău la 11 februarie 2022, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 103/2022.

Persoanele interesate pot expedia comentarii şi recomandări asupra proiectelor supuse consultării publice, în scris, prin poştă la adresa ANRCETI: bd. Ştefan cel Mare, 134, MD-2012, mun. Chişinău, prin fax: 022222885 sau prin e-mail la adresa: office@anrceti.md.

Informaţii suplimentare despre proiectul respectiv pot fi obţinute la tel: 022 251 303 – D. Griciuc, 022 251 337 – V. Vozian și 022 251 334 – P. Basiul.

28 februarie 2022

Ultima actualizare: 28/02/2022