Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

22 Februarie, 2024

ANRCETI anunță ședință publică de aprobare a trei proiecte de hotărâri

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) anunță pentru vineri, 28 aprilie 2023, ora 09.00, desfășurarea ședinței publice în cadrul căreia vor fi examinate și supuse aprobării trei proiecte de hotărâri:
1) proiectul privind aprobarea Condiţiilor speciale tip de licenţă pentru utilizarea frecvenţelor/canalelor radio din benzile de frecvențe 10,7-12,75 GHz și 14,0-14,5 GHz în scopul furnizării rețelelor și serviciilor de comunicații prin satelit geostaționar, destinate transmisiilor de date;
2) proiectul privind aprobarea Condiţiilor speciale tip de licenţă pentru utilizarea frecvenţelor/canalelor radio din benzile de frecvențe 17,3-20,2 GHz și 27,5-30,0 GHz în scopul furnizării rețelelor și serviciilor de comunicații prin satelit geostaționar/nongeostaționar, destinate transmisiilor de date;
3) proiectul privind modificarea Hotărârii Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 32/2022 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile poştale din sfera serviciului poştal universal furnizate de Î.S.”Poșta Moldovei”;

Primele 2 proiecte au fost consultate public în perioada 27.03.2023 - 14.04.2023, iar al treilea proiect în perioada 31.03.2023 - 21.04.2023.

Potrivit notelor informative la proiectul 1) și proiectul 2), proiectele respective conțin condițiile speciale tip de licențe pentru utilizarea frecvenţelor/canalelor radio din benzile de frecvențe 10,7-12,75 GHz în scopul furnizării rețelelor și serviciilor de comunicații prin satelit geostaționar, iar din benzile de frecvențe 14,0-14,5 GHz și 17,3-20,2 GHz și 27,5-30,0 GHz prin satelit geostaționar/nongeostaționar, destinate transmisiilor de date. Condițiile speciale tip includ, în principal drepturile, obligațiile și responsabilitățile titularului de licență, condițiile tehnice de utilizare a frecvențelor etc. Proiectele au scopul asigurării cu reglementările necesare pentru dezvoltarea serviciilor de comunicații prin satelit geostaționar/nongeostaționar destinate transmisiilor de date utilizatorilor din Republica Moldova.

Conform notei informative la proiectul 3), modificarea tarifelor aplicate, la moment, de către Î.S.”Poșta Moldovei” pentru furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal a fost condiționată de creșterea semnificativă a prețurilor pentru resursele energetice, care au avut un impact negativ asupra activității domeniului comunicațiilor poștale, în special asupra activității Î.S.”Poșta Moldovei”, ca furnizor al serviciului poștal universal. Tarifele aplicate la moment au fost calculate în baza costurilor pentru anul 2019 și, respectiv, nu acoperă costurile furnizării serviciilor. Astfel, pentru recuperarea costurilor generate de furnizarea serviciilor din sfera serviciului poștal universal și în vederea asigurării unei activități eficiente a Î.S.„Poșta Moldovei”, prin proiectul de Hotărâre se propun tarife noi fundamentate în funcție de costuri care să stimuleze furnizarea serviciului universal.

Tarifele pentru serviciile poștale din sfera SPU propuse urmează să intre în vigoare din data de 1 iunie 2023.

Şedinţa va avea loc în regim online, prin intermediul aplicației Zoom.

Detalii privind accesul la ședința publică, pot fi obținute de la I. Mereuță, cu datele de contact: e-mail: igor.mereuta@anrceti.md sau tel.: 022251355, în intervalul orelor 8.00-8.55.

Informații suplimentare despre aceste proiecte pot fi obținute la telefoanele: 022251303 -D. Griciuc, șef DRA, 022251312 - A. Baidauz specialist DRA și 022251334 - P. Basiul, consultant DRA.

Ultima actualizare: 26/04/2023